floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cyanus pichleri
 
Kayadibi / Elmadağ / Ankara - Haziran 2016 © Fuat Turan
Cyanus pichleri
Gözlem bildir
Düğmeli ot
Asteraceae / Cyanus / Cyanus pichleri
mapmapmapmapmapmapmapmap
Düğmeliot (Cyanus pichleri) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı ve Orta Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Türkiye`de Trakya, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu dışında kalan bölgelerde; 900-2440 m yüksekliklerde; step, taşlı yamaç ve kayalıklarda yetişir.

Türkçe literatürde genellikle Düğmeliot olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde peygamber çiçeği veya mor hatun olarak bilinir. Bilimsel olarak Cyanus pichleri (Boiss.) Holub şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır. Holub kısaltması bilim insanı Josef Holub (1930-1999) için kullanılmıştır.

Morfoloji


6-12 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler genellikle çok sayıda, yukarı doğru yükselen veya yatık, basit veya 1-2 kısa dallı; rizom rozet şeklinde yapraklarla sonlanır. Yapraklar ±basık gri kaba tüylü; tabandaki yapraklar mızraksı, tam kenarlı veya geniş mızraksı terminal segmentli ve 1-2 (-3) çift kısa yanal loblu; gövde alt yaprakları mızraksı, saplı, bazen 1-2 çift loblu veya dişli; gövde orta ve üst yaprakları sapsız veya kısaca saplıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; involukrum 11-20 x 7-13 (-15), yumurta veya huni şeklinde; filariler dar kahverengi veya siyahımsı-kahverengi kenarlı, çok sayıda gümüşümsü 1-2-5 mm kirpikli; dilsi çiçekcikler mavi-pembe, parlak; tüpsü çiçekcikler, menekşe-eflatun renktedir. Meyve sert kabuklu 4-5 mm; papuslar 1-2 mm uzunluktadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Cyanus pichleriKayadibi / Elmadağ / Ankara
Haziran 2016 ©Fuat Turan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan C. pichleri taksonları: Cyanus pichleri subsp. extrarosularis, Cyanus pichleri subsp. pichleri
Türkiye´de doğal yayılan Cyanus türleri: C.bourgaei, C.cheiranthifolius, C.depressus, C.eflanensis, C.germanicopolitanus, C.lanigerus, C.matthiolifolius, C.nigrifimbrius, C.pichleri, C.pinardii, C.raimondoi, C.reuterianus, C.segetum, C.tchihatcheffii, C.thirkei, C.triumfettii, C.woronowii
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:574
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)