floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tanacetum vulgare
 
Çamkoru TP / Ankara - Ekim 2018 © Serdar Ölez
Tanacetum vulgareTanacetum vulgareTanacetum vulgareTanacetum vulgareTanacetum vulgare
Gözlem bildir
Solucan Otu
Asteraceae / Tanacetum / Tanacetum vulgare
mapmapmapmapmapmap
Yaygınpireotu (Tanacetum vulgare) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı ve Orta Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 2000m`den daha az yüksekliklerde; tahrip edilmiş topraklarda gelişim gösterirler.

Türkçe literatürde genellikle Yaygınpireotu olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde acı çiçekli margrit olarak bilinir. Bilimsel olarak Tanacetum vulgare L. şeklinde tanımlanır.

Tanacetum etimolojisi

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir.

vulgare etimolojisi

Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


40-150 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Gövde dik, tüysüz veya seyrek tüylü; kök odunsudur. Yapraklar dip ve gövde kısmında, saplı veya sapsız, 4-20 x 2-10 cm, genişçe dikdörtgenimsi veya eliptik, tüysü bölünmüş, ana eksen etrafında 4-13 çift loblu; loblar mızraksı-şeritsi veya eliptik, sıklıkla tüysü loblu veya dişli; kenarlar testere dişli; aya tüysüz veya seyrek tüylüdür. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek kurulu birleşik yalancı şemsiye, 20-200 çiçekli; involukrum 5-10 mm çapta; dilsi çiçek sayısı 0; dilsi uzantısız dişi çiçek (rayless pistil) yaklaşık 20, taç borumsu, sarı, 3-4 loblu; disk çiçek taç yaprakları 2-3 mm ve sarı renktedir. Meyve 1-2 mm, 4-5 çıkıntılıdır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Tanacetum vulgareÇamkoru TP / Ankara
Ekim 2018 ©Serdar Ölez
Tanacetum vulgareNGBB / İstanbul
Haziran 2015 ©Serdar Ölez
Tanacetum vulgareAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Tanacetum vulgareKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Tanacetum türleri: T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.erzincanense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)