floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tanacetum coccineum
 
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Tanacetum coccineumTanacetum coccineumTanacetum coccineumTanacetum coccineum
Gözlem bildir
Pireotu
Asteraceae / Tanacetum / Tanacetum coccineum
mapmapmap
Pireotu (Tanacetum coccineum) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Tanacetum coccineum (Willd.) Grierson şeklinde tanımlanır.

Tanacetum etimolojisi

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir.

coccineum etimolojisi

Coccineum {Latince}: kırmızıya boyanmış veya renklendirilmiş. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Willd. kısaltması bilim insanı Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) için kullanılmıştır. Grierson kısaltması bilim insanı Andrew John Charles Grierson (1929-1990) için kullanılmıştır.

Morfoloji


25-50 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler boylu, dik, tekil, dallanmayan veya tabandan birkaç dallı ve tüysüzdür. Yapraklar dipte: yumurtamsı veya eliptik, 4-8 × 2.5-4 cm, iki derin tüysü, her iki yüzü seyrek havlı veya tüysüz, birincil yanal dilimler 5 çift, yaprak sapı 2-10 cm; gövde yaprakları: benzer, sapsız veya kısaca saplı; çiçek kurulunun hemen altındaki yapraklar küçük, sığ tüysü bölmeli veya tam kenarlıdır. Çiçeklenme ve meyvelenme Mayıs-Ekim aylarında; çiçek durumu tepecik tekil, terminal; involukrum fincan şeklinde, 1-1.5 cm in çapta; filariler 4 sıralı, ince ve kuru zarlı kenar kahverengi, dışta kalanlar mızraksı, yaklaşık 3.5 mm, eksenden uzaklaştıkça tüysüz veya seyrek havlı, orta ve içtekiler eliptik, şeritsi veya ters mızraksı, yaklaşık 5 mm, eksenden uzaklaştıkça tüysüz; dilsi çiçekçikler kırmızı, aya hemen hemen eliptik, ~1.6 cm, uç kısım 2 veya 3 küçük dişlidir. Meyveler sert kabuklu, yaklaşık 2.5 mm; taççık 0.1-0.2 mm, kenarlar sığ yuvarlağımsı girintilidir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Tanacetum coccineumŞavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan T. coccineum taksonları: Tanacetum coccineum subsp. chamaemelifolium
Türkiye´de doğal yayılan Tanacetum türleri: T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.erzincanense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri




Kaynaklar
  1. Flora of China, Vol. 20-21 Page 764, 766
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)