floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Tanacetum macrophyllum
 
Maçahel / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Tanacetum macrophyllumTanacetum macrophyllumTanacetum macrophyllumTanacetum macrophyllumTanacetum macrophyllum
Gözlem bildir
Koca pireotu
Asteraceae / Tanacetum / Tanacetum macrophyllum
mapmapmap
Kocapireotu (Tanacetum macrophyllum) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 800-2300 m yükseklikler arasında; gölgeli su kenarları ve otlaklarda doğal olarak gelişirler.

Bilimsel olarak Tanacetum macrophyllum (Waldst. & Kit.) Sch.Bip. şeklinde tanımlanır.

Tanacetum etimolojisi

Tanacetum Latincede `solucan odunu` anlamına gelen tanaceta kelimesinden türetilmiştir.

macrophyllum etimolojisi

Macrophyllum Latincede `büyük` anlamına gelen macro kelimesi ile `yapraklı` anlamına gelen phyllum kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; büyük yapraklı anlamındadır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Waldst. kısaltması bilim insanı Franz de Paula Adam von Waldstein (1759-1823) için kullanılmıştır. Kit. kısaltması bilim insanı Pál(Paul) Kitaibel (1757-1817) için kullanılmıştır. Sch.Bip. kısaltması bilim insanı Carl(Karl) Heinrich `Bipontinus' Schultz (1805-1867) için kullanılmıştır.

Morfoloji


60-100 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Sap yaprakları 15-20 cm, iki derin tüysü, dış konturu yumurtamsı veya eliptik, kaba testere dişli, her iki yüzü salgılı tüylü ve havlı; yanal dilimler mızraksı, 5-6 çift ve en çok 7 x 2 cm boyutlardadır. Çiçeklenme Ağustos ayında; çiçek kurulu yalancı şemsiye, terminal, çok sayıda tepecik formlu çiçekli; involukrum 4-6 mm genişlikte; filariler mızraksı veya ters mızraksı, 2.5-4 x 0.75-1.25 mm, havlı, kenarlar kahverengi, ince ve kuru zarlı; dilsi çiçekçikler sıklıkla 8, beyaz, 2-3 x 2.5 mm; dilsi çiçekçikler 2 mm boydadır. Meyveler sert kabuklu, kahverengimsi, 1.5 cm , 4-5 çıkıntılı; taççık düzensiz olarak dişli ve 0.3 mm yüksekliktedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Tanacetum macrophyllumMaçahel / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Tanacetum macrophyllumBorçka / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Tanacetum türleri: T.abrotanifolium, T.albipannosum, T.alyssifolium, T.argenteum, T.armenum, T.aucheri, T.aucherianum, T.aureum, T.balsamita, T.balsamitoides, T.cadmeum, T.canescens, T.cappadocicum, T.cilicium, T.coccineum, T.corymbosum, T.densum, T.depauperatum, T.eginense, T.erzincanense, T.germanicopolitanum, T.haradjanii, T.haussknechtii, T.heterotomum, T.kotschyi, T.macrophyllum, T.mucroniferum, T.munzurdaghensis, T.nitens, T.nivale, T.oltense, T.oxystegium, T.parthenifolium, T.parthenium, T.pinnatum, T.polycephalum, T.poteriifolium, T.praeteritum, T.punctatum, T.sericeum, T.sipikorense, T.sorbifolium, T.tabrisianum, T.tomentellum, T.uniflorum, T.vulgare, T.zahlbruckneri




Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:260
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)