floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Convolvulus galaticus
 
Aysantı Beli / Ankara - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Convolvulus galaticusConvolvulus galaticusConvolvulus galaticusConvolvulus galaticusConvolvulus galaticusConvolvulus galaticusphotos
Gözlem bildir
Boz sarmaşık
Convolvulaceae / Convolvulus / Convolvulus galaticus
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Bozsarmaşık (Convolvulus galaticus) Tarlasarmaşığıgiller (Convolvulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 880-2000 m yükseltiler arasında; çam ormanları, açık bozkırlar, taşlık yamaçlar, çayırlıklar, tarım ve nadas tarlalarında; genellikle kalkerli topraklarda gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Convolvulus galaticus Rost. ex Choisy şeklinde tanımlanır.

Convolvulus etimolojisi

Convolvulus cins adı Latincede `sicim yapmak` anlamına gelen convolvere kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen cinsin bazı türlerinin diğer bitki ve nesnelere dolanarak büyümesini işaret etmektedir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Choisy kısaltması bilim insanı Jacques Denys (Denis) Choisy (1799-1859) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Yayılıcı/sürünücü, çok yıllık otsu bir türdür. Gövde yoğun parlak havlıdır, toprakaltı gövdeler oluşturur. Yapraklar saplı, genişçe yumurtamsı, küt veya keskin uçlu, taban kalpsi, dalgalı, genişçe tırtırlı kenarlıdır. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler yaprak ile dal arasında, tekil veya in 2-4 çiçekli talkım (cymes) formda; dışta kalan çanak yapraklar yumurtamsı, dar tepeli, yoğun keçemsi tüylü; taç yaprak pembe veya açık eflatun, 25-35 mm bıyutlarda; ovaryum genellikle uçta tüylüdür.listMaplistPiclist

Gözlemler


Convolvulus galaticusTurnadere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Convolvulus galaticusAysantı Beli / Ankara
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Convolvulus galaticusGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Convolvulus galaticusBalaban / Darende / Malatya
Nisan 2017 ©Şükrü Karakuş vd.
Convolvulus galaticusAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Convolvulus türleri: C.althaeoides, C.arvensis, C.assyricus, C.aucheri, C.betonicifolius, C.calvertii, C.cantabrica, C.carduchorum, C.cassius, C.cataonicus, C.chondrilloides, C.coelesyriacus, C.compactus, C.dorycnium, C.elegantissimus, C.galaticus, C.germaniciae, C.holosericeus, C.lanatus, C.libanoticus, C.lineatus, C.longipedicellatus, C.oleifolius, C.pentapetaloides, C.persicus, C.phrygius, C.pilosellifolius, C.pseudoscammonia, C.reticulatus, C.scammonia, C.siculus, C.stachydifolius, C.tricolor, C.×
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
  2. Akyurt, C. & Sümbül, H. (2014). Taxonomic revision of the genus Convolvulus L. (Convolvulaceae) in Turkey
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)