floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Convolvulus cantabrica
 
Gündoğdu / Marmara / Balıkesir - Mayıs 2021 © Serdar Ölez
Convolvulus cantabricaConvolvulus cantabricaConvolvulus cantabricaConvolvulus cantabricaConvolvulus cantabrica
Gözlem bildir
Çadırçiçeği
Convolvulaceae / Convolvulus / Convolvulus cantabrica
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Çadırçiçeği (Convolvulus cantabrica) Tarlasarmaşığıgiller (Convolvulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1700 m yükseklikler arasında; makilikler ve  kızıçam koruluklarının kenarlarında; taşlık ve çayırlık yamaçlarda, kireçli alanlarda, kil ve tortulu şistli alanlarda ve yol kenarlarında gözlenebilir. 


Bilimsel olarak Convolvulus cantabrica L. şeklinde tanımlanır.

Convolvulus etimolojisi

Convolvulus cins adı Latincede `sicim yapmak` anlamına gelen convolvere kelimesinden türetilmiştir; muhtemelen cinsin bazı türlerinin diğer bitki ve nesnelere dolanarak büyümesini işaret etmektedir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


10-45 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövde tabanda odunsu, üstte otsudur; yere yayılı, dik veya dar açılı yükselir, nadiren çatallanarak dallanır; basık veya yayılı tüylerle kaplıdır. Alt yapraklar dikdörtgenimsi-ıspatula biçimli ve 2-4 x 0.7-1.5 cm boyutlardadır; yaprak sapı 2 cm veya uzuncadır. Üst yapraklar sapsız, ters mızraksı veya şeritsi formdadır; basık ve yayılı tüylerle kaplıdır. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; çiçekler terminal ve yaprak koltuklarında, 1-4 çiçekli, uzun saplı gevşek talkım (cymes) kurullardadır; dışta kalan çanak yapraklar yumurtamsı-ters mızraksı formda ve 6-8 x 4 mm boyutlardadır, sivri uçludur ve yayılı tüylerle kaplıdır; taç 2-2.5 cm çapta ve pembe veya çok nadiren beyaz renktedir; ovaryum tüylüdür


listMaplistPiclist

Gözlemler


Convolvulus cantabricaGündoğdu / Marmara / Balıkesir
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Convolvulus cantabricaUrla  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Convolvulus cantabricaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Convolvulus cantabricaUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Convolvulus cantabricaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Convolvulus türleri: C.althaeoides, C.arvensis, C.assyricus, C.aucheri, C.betonicifolius, C.calvertii, C.cantabrica, C.carduchorum, C.cassius, C.cataonicus, C.chondrilloides, C.coelesyriacus, C.compactus, C.dorycnium, C.elegantissimus, C.galaticus, C.germaniciae, C.holosericeus, C.lanatus, C.libanoticus, C.lineatus, C.longipedicellatus, C.oleifolius, C.pentapetaloides, C.persicus, C.phrygius, C.pilosellifolius, C.pseudoscammonia, C.reticulatus, C.scammonia, C.siculus, C.stachydifolius, C.tricolor, C.×
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)