floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Hedysarum taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Fabaceae
Cins adı: Hedysarum
Türkiye´de toplam 21 tür, 2 alttür doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar floranatolica gözlem konumlarıdır.
Posbatalağı
Hedysarum antitauricum
Altınbatalak
Hedysarum aucheri
Hoşbatalağı
Hedysarum candidissimum
Tatlıtırfıl
Hedysarum cappadocicum
Kırbatalağı
Hedysarum elegans
Kırbaçbatalağı
Hedysarum erythroleucum
Tuzbatalağı
Hedysarum formosum
Alabatalak
Hedysarum hedysaroides
Acımercimek
Hedysarum huetii
Sarıbatalak
Hedysarum kotschyi
Gevşekbatalak
Hedysarum laxum
Kösebatalak
Hedysarum nitidum
Keçelibatalak
Hedysarum pannosum
Horozbaşı
Hedysarum pestalozzae
Taşbatalağı
Hedysarum pogonocarpum
Fıratbatalağı
Hedysarum pycnostachyum
özgebatalak
Hedysarum rotundifolium
Bozbatala
Hedysarum sericeum
Dişlekbatalağı
Hedysarum spinosissimum
Vanbatalağı
Hedysarum vanense
Batalak
Hedysarum varium
şambatalağı
Hedysarum varium subsp. syriacum
Batalak
Hedysarum varium subsp. varium

Morfoloji [1]

Tek yıllık veya çok yıllık otsular veya bazen yarı çalımsılar. Gövde genellikle tabanda odunlaşmış veya kalın toprakaltı gövdeli, bazen gövdesiz, genellikle kıvrık ve belirgin açık yeşil çizgili, tüylü veya tüysüzdür. Stipüller serbest veya birleşik, genellikle tüylü, bazen kenarı kirpikli veya tüysüzdür. Yapraklar imparipinnat, genellikle tabandakiler uzun saplı, üsttekiler kısa saplı veya nadiren sapsız, yaprakçıklar tam kenarlı, yuvarlaktan linear-oblonga kadar, mukronulat, nadiren mukronat. Çiçek durumu eksensel, rasemoz; brakteler kalıcı ya da çabuk düşücü; brakteoller 2 adet, filiform, genellikle kaliks tüpü üzerinde, nadiren çiçek sapı üzerindedir. Kaliks tüpsü veya çan şeklinde, dişler genelikle eşit değil, lanseolat-subulattan triangulara kadar. Korolla pembe, leylak, sarı, krem veya beyaz, bazen uçta ve kenarda koyu mor iki renkli; bayrakçık obovat veya oblong-eliptik, bazen sırt basık piloz; kanatçıklar genellikle bayrakçıktan kısa, kulakçıklı, saplı; en azından uçta piloz veya tamamen tüysüz. Meyve 1-7 segmentli lomentum, basık, segmentler yuvarlaktan eliptike kadar, genellikle enine çıkıntılı, tüysüz veya piloz, nadiren yünsü veya keçemsi tüylü, papillalı, spinuloz veya uzun setalı ya da setasız. Tohum böbreksi, testa düz, yeşil ya da açık kahverengi.

Tür Teşhis Anahtarı [1]

1. Bitki tek yıllık; meyvelerin üzeri sert, ucu kıvrık dikenli... 1. spinosissimum

1. Bitki çok yıllık; meyvaların üzeri setasız

2. Bitki gövdesiz; yapraklar rozet durumunda

3. Korolla kaliks uzunluğuna eşit, hafifçe dışarı uzanmış durumda... 11. cappadocicum

3. Korolla kaliksten 1/2 ya da 2/3 oranında daha uzun, iyice dışarı uzanmış durumda

4. Kaliks dişleri kaliks tüpünden 1-3 kat daha uzun; çiçek durumu kapitat... 14. erythroleucum

4. Kaliks dişleri kaliks tüpünden 3-4 kat daha uzun; çiçek durumu uzun ve gevşek kapitat

5. Pedunkul 25-40 cm; yaprakçıklar ovat-oblong... 13. sericeum

5. Pedunkul 7-17 cm; yaprakçıklar ovat-orbikular... 12. elegans

2. Bitki gövdeli; yapraklar gövde üzerinde dağınık

6. Meyve pubescent kırmızı kahverengi setalı, en çok 10 mm kadar uzunlukta

7. Yapraklar 6-12 çift ovat yaprakçıklı, 5x3 mm... 15. aucheri

7. Yapraklar 2-9 çift lineer-oblong. oblong-eliptik ya da ovat yaprakçıklı. 10x4 mm veya daha uzun

8. Yaprakçıklar lineer oblong; Bayrakçık 7 mm, damarlardan 3 mm kısa... 21. pycnostachyum

8. Yaprakçıklar lineer-oblong değil; Bayrakçık 8-19 mm, damarlara eşit veya uzun

9. Yaprakçıkların iki yüzü de yoğun ipeksi tüylü

10. Gövde prokumbent veya yükselici; Bayrakçık 15-19 mm... 20. candidissimum

10. Gövde dik; Bayrakçık 10-14 mm... 19. pannosum

9. Yaprakçıkların alt yüzü yoğun tüylü, üst yüzü seyrek tüylü

11. Yaprakçıklar ovat-orbikular. 10x8 mm... 18. rotundifolium

11. Yaprakçıklar oblong-eliptik, 10x4-12x6 mm

12. Meyve segmentleri 12-16 mm uzunluğunda; yaprakçıklar 12x6 mm... 17. kotschyi

12. Meyve segmentleri 8 mm uzunluğunda; yaprakçıklar 10x4 mm... 16. pogonocarpum

6. Meyve pubescent veya glabroz setasız

13. Kayıkçık bayrakçığı 1,5-5 mm’yi aşacak şekilde; meyve dikensiz

14. Yapraklar 6-10 çift yaprakçıklı; kayıkçık 18 mm; meyve 3-5 segmentli... 2. hedysaroides

14. Yapraklar 4-5 çift yaprakçıklı; kaykçık 13-15 mm, meyve 1-3 segmentli... 3. vanense

13. kayıkçık bayrakçığa eşit ya da daha kısa; meyve kısa dikenli veya dikensiz.

15. Yaprakçıklar 2-5 çift; geniş ovat, etli... 10. huetii

15. Yaprakçıklar 4-9 çift; geniş veya etli değil

16. Gövde dik; tabanda 4 mm kalınlıkta; çiçek durumu yoğun spikat; kanatçıklar 1,5 mm genişlikte... 4. formosum

16. Gövde prokumbent-yükselici, nadiren dik, kalınlığı tabanda 4 mm’den az; çiçek durumu gevşek ya da yoğun; spikasız; kanatçıklar en az 2 mm genişliğinde

17. Yaprakçıklar her iki yüzeyde de yoğun serisöz; pedunküller yapraklardan kısa... 9. nitidum

17. Yaprakçıklar alt yüzeyde yoğun tüylü; pedunküller yapraklardan uzun

18. Stipüller en fazla 8 mm uzunlukta; gövde ve yapraklar kalkık piloz tüylü... 6. laxum

18. Stipüller 5 mm’den kısa; gövde ve yapraklar basık piloz tüylü

19. Gövde 12-30 cm; yaprakçıklar 2,5-4 mm genişlikte; meyve yoğun tomentoz... 8. pestalozzae

19. Gövde 15-50 cm; yaprakçıklar 2-12 mm genişlikte; meyve yoğun tomentoz değil

20. Meyve setalı... 7. syriacum (varium subsp. syriacum)

20. Meyve setasız... 5. varium


1) Saatçioğlu, G. (2017). Türki̇ye’de Yeti̇şen Hedysarum L. (Fabaceae) Taksonlarinin Polen Morfoloji̇si̇. Uludağ Üni̇veri̇stesi̇ Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).