floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Linum hypericifolium
 
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Linum hypericifoliumLinum hypericifoliumLinum hypericifolium
Gözlem bildir
Çayır keteni
Linaceae / Linum / Linum hypericifolium
mapmapmap
Çayırketeni (Linum hypericifolium) Ketengiller (Linaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1700-2500 m yükseklikler arasında; orman altları, çalılık alanlar, çayırlıklar ve taşlık alanlarda doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Linum hypericifolium Salisb. şeklinde tanımlanır.

Linum etimolojisi

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir.

hypericifolium etimolojisi

Hypericifolium Latincede `kantaron` anlamına gelen hypericum kelimesi ile `yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; türün yapraklarının kantaron yapraklarına benzerliğine işaret eder. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Salisb. kısaltması bilim insanı Richard Anthony Salisbury (1761-1829) için kullanılmıştır.

Morfoloji


30-70 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, 2-5 mm çapta, borumsu, içi boş, üst kısımları ülgerli, alt kısımları tüysüzdür. Yapraklar sap boyunca genişçe mızraksı, keskin uçlu, 28-58 x 5-17 mm, tabanda yuvarlağımsı, 5-7 damarlı, salgısız seyrek cılız tüylü veya tüysüzdür. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulları talkım, 3-5 cm çapta, sık ve çok çiçekli; dış çanak yapraklar mızraksı, 7-9 mm, cılız tüylü, üst yarısı veya üçte biri siyahımsı ve salgılı tüylü kenarlı; taç yapraklar gül rengi, pembe veya açık mor, 25-33 mm, dipte 1/4 veya 1/3`üne kadar gittikçe incelen formdadır. Meyve kapsül şeklinde ve 6 mm´dir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Linum hypericifoliumŞavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Linum türleri: L.annotinum, L.arboreum, L.aretioides, L.aroanium, L.austriacum, L.bienne, L.boissieri, L.cariense, L.catharticum, L.ciliatum, L.corymbulosum, L.densiflorum, L.empetrifolium, L.ertugrulii, L.flavum, L.hirsutum, L.hypericifolium, L.kaynakiae, L.maritimum, L.meletonis, L.mucronatum, L.nervosum, L.nodiflorum, L.obtusatum, L.olympicum, L.pamphylicum, L.persicum, L.peyronii, L.pubescens, L.punctatum, L.seljukorum, L.strictum, L.tauricum, L.tenuifolium, L.tmoleum, L.triflorum, L.trigynum, L.unguiculatum, L.usitatissimum, L.vanense, L.virgultorum, L.vuralianum
Gözlem bildirilen diğer Linum türleri: L.grandiflorum
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:2 Page:441
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)