floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Linum flavum
 
Kıbrıs / Mamak / Ankara - Mayıs 2019 © Serdar Ölez
Linum flavumLinum flavumLinum flavumLinum flavumLinum flavumLinum flavumphotos
Gözlem bildir
Kaba çimit
Linaceae / Linum / Linum flavum
mapmapmapmapmapmapmap
Çimit (Linum flavum) Ketengiller (Linaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı ve Orta Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 500-1000 m yükseklikler arasında; kalkerli bozkırlar, tepe kenarları, nadas tarlaları ve yol kenarlarında doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Linum flavum L. şeklinde tanımlanır.

Linum etimolojisi

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir.

flavum etimolojisi

Flavum Latincede `sarı renkte` anlamına gelen flavus kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


20-35 cm boylanabilen, çok yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler dik, kuvvetle kabarık çizgili ve sıklıkla az pürüzlüdür. Dip yapraklar yok; orta yapraklar dikdörtgenimsi, mızraksı veya ters mızraksı, 25-45 x 5-14 mm boyutlarda; alt yüzey 3 damarlıdır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; çiçek kurulu talkım, çok çiçekli , 5-15 cm genişlikte (L.mucronatumtürüne göre daha az yayılı); çanak yapraklar mızraksı, 8-15 mm, omurgalı, kenar zarsı ve salgılı-kirpikli tüylü; taç yapraklar sarı, 20-25 mm uzunluktadır. Meyvelenme Temmuz-Ağustos aylarında; tozlaşma böceklerle; meyve kapsül, genişçe yumurtamsı veya küremsi, çanaktan daha kısa, uca doğru daralmış; tohumlar küçük, eğik şekilde yumurtamsı, kahverengi, yassı, pürüzsüz, 1.8-2.2 mm uzunluktadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Linum flavumGökçeağaç / Çorum
Haziran 2020 ©Mustafa Gökmen
Linum flavumKıbrıs / Mamak / Ankara
Mayıs 2019 ©Serdar Ölez
Linum flavumKıbrıs / Mamak / Ankara
Haziran 2019 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan L. flavum taksonları: Linum flavum subsp. flavum, Linum flavum subsp. scabrinerve
Türkiye´de doğal yayılan Linum türleri: L.annotinum, L.arboreum, L.aretioides, L.aroanium, L.austriacum, L.bienne, L.boissieri, L.cariense, L.catharticum, L.ciliatum, L.corymbulosum, L.densiflorum, L.empetrifolium, L.ertugrulii, L.flavum, L.hirsutum, L.hypericifolium, L.kaynakiae, L.maritimum, L.meletonis, L.mucronatum, L.nervosum, L.nodiflorum, L.obtusatum, L.olympicum, L.pamphylicum, L.persicum, L.peyronii, L.pubescens, L.punctatum, L.seljukorum, L.strictum, L.tauricum, L.tenuifolium, L.tmoleum, L.triflorum, L.trigynum, L.unguiculatum, L.usitatissimum, L.vanense, L.virgultorum, L.vuralianum
Gözlem bildirilen diğer Linum türleri: L.grandiflorum
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)