floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Linum hirsutum
 
Sarıoba / Polatlı / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Linum hirsutumLinum hirsutumLinum hirsutumLinum hirsutum
Gözlem bildir
Ana keteni
Linaceae / Linum / Linum hirsutum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Saçlıketen (Linum hirsutum) Ketengiller (Linaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Orta Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 200-1400 m yükseklikler arasında; kalkerli bozkır topraklarında yetişir.


Bilimsel olarak Linum hirsutum L. şeklinde tanımlanır.

Linum etimolojisi

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


50 cm altında boylanabilen, çok yıllık bir bitkidir. Gövdeler sıklıkla odunsulaşmış, birbirlerinden uzaklaşır şekilde dik yükselmiştir veya yere yayılıdır. Yapraklar dikdörtgenimsi, şeritsi veya ispatula biçimli, saplı salgı bezli, 1-5 damarlı, tüylü veya bazen tüysüzdür. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu talkım formunda, birkaç veya çok çiçekli ve genellikle seyrek ve genişçe yayılıdır; dışta kalan çanak yapraklar yumurtamsı-mızraksı formda, sivri uçlu, 5-10 mm uzunlukta veüst yarısı veya 2/3'ü salgılı kirpiklidir; taç yapraklar 25-38 mm çapta, dip kısma gittikçe incelir şekilde ve tüp kısmı üst kısmın yarısı kadar uzunluktadır, leylak rengi, pembe veya beyaz renkte olabilir. Kapsül meyve yaklaşık 5 mm çaptadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Linum hirsutumProf. Dr. Ahmet Taner Kışlalı / Çankaya 
Mayıs 2021 ©Figen Balamur Uğur
Linum hirsutumSarıoba / Polatlı / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Linum hirsutumNallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Fuat Turan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan L. hirsutum taksonları: Linum hirsutum subsp. anatolicum, Linum hirsutum subsp. anatolicum var. anatolicum, Linum hirsutum subsp. anatolicum var. platyphyllum, Linum hirsutum subsp. bozdaghense, Linum hirsutum subsp. byzantinum, Linum hirsutum subsp. oreocaricum, Linum hirsutum subsp. pseudoanatolicum
Türkiye´de doğal yayılan Linum türleri: L.annotinum, L.arboreum, L.aretioides, L.aroanium, L.austriacum, L.bienne, L.boissieri, L.cariense, L.catharticum, L.ciliatum, L.corymbulosum, L.densiflorum, L.empetrifolium, L.ertugrulii, L.flavum, L.hirsutum, L.hypericifolium, L.kaynakiae, L.maritimum, L.meletonis, L.mucronatum, L.nervosum, L.nodiflorum, L.obtusatum, L.olympicum, L.pamphylicum, L.persicum, L.peyronii, L.pubescens, L.punctatum, L.seljukorum, L.strictum, L.tauricum, L.tenuifolium, L.tmoleum, L.triflorum, L.trigynum, L.unguiculatum, L.usitatissimum, L.vanense, L.virgultorum, L.vuralianum
Gözlem bildirilen diğer Linum türleri: L.grandiflorum
Kaynaklar
  1. Davis, P. H. (1967). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:2. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)