floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Linum bienne
 
Kestel / Bursa - Mayıs 2021 © Şule Ölez
Linum bienneLinum bienneLinum bienneLinum bienneLinum bienne
Gözlem bildir
Deli keten
Linaceae / Linum / Linum bienne
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Deliketen (Linum bienne) Ketengiller (Linaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1900 m yükseklikler arasında; çayırlıklar, kumluklar, hendekler, taşlık yamaçlar ve dere boylarında gözlenebilirler.


Bilimsel olarak Linum bienne Mill. şeklinde tanımlanır.

Linum etimolojisi

Linum Yunancada `keten bitkisi` anlamına gelen linon kelimesinden türetilmiştir.

bienne etimolojisi

Bienne Latince `iki yıllık´ anlamına gelen biennis sözcüğünden türetilmiştir. Biennis  bi- (iki) +‎ annus (yıl) +‎ -is (birleşik sıfatlarda kullanılan sonek) köklerinden oluşmuştur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Mill. kısaltması bilim insanı Philip Miller (1691-1771) için kullanılmıştır; Miller İskoç kökenli İngiliz botanikçidir; hayatı boyunca Chelsea Physic Garden´da bahçevan olarak çalışmıştır; 1731 yılında The Gardener´s Dictionary adlı eserini yayınlamıştır.

Morfoloji


15-50 cm boylanabilen, tek, iki veya çok (nispeten kısa ömürlü) yıllık, otsu bir türdür. Gövdeler yüzükoyun, dar açılı veya dik gelişebilir, sıklıkla tabandan dallanmıştır. Yapraklar şeritsi formda ve 5-15 x 1-1.5 mm boyutlardadır, uç kısımları keskindir, tek damarlı ve ince dokuludur. Çiçeklenme Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleşir; çanak yapraklar genişçe eliptik-yumurtamsı formda ve 5-6 mm uzunluktadır, parlaktır, kısaca sivri uçludur ve belirgin bir damar uç kısma doğru uzanır, yanal damarlar daha zayıf görünümdedir; taç yapraklar mavi renkte ve yaklaşık ~ 1 cm boydadır; tepecik uca doğru kalınlaşan ipliksi yapıdadır. Kapsül meyve 5-6 cm boydadır ve kendi kendine açılır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Linum bienneKestel / Bursa
Mayıs 2021 ©Şule Ölez
Linum bienneKestel / Bursa
Mayıs 2021 ©Serdar Ölez
Linum bienneİncekum / Marmaris  / Muğla
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Linum bienneGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Linum bienneAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Linum bienneKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Linum türleri: L.annotinum, L.arboreum, L.aretioides, L.aroanium, L.austriacum, L.bienne, L.boissieri, L.cariense, L.catharticum, L.ciliatum, L.corymbulosum, L.densiflorum, L.empetrifolium, L.ertugrulii, L.flavum, L.hirsutum, L.hypericifolium, L.kaynakiae, L.maritimum, L.meletonis, L.mucronatum, L.nervosum, L.nodiflorum, L.obtusatum, L.olympicum, L.pamphylicum, L.persicum, L.peyronii, L.pubescens, L.punctatum, L.seljukorum, L.strictum, L.tauricum, L.tenuifolium, L.tmoleum, L.triflorum, L.trigynum, L.unguiculatum, L.usitatissimum, L.vanense, L.virgultorum, L.vuralianum
Gözlem bildirilen diğer Linum türleri: L.grandiflorum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2020)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)