floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Achillea taksonları
Tüm bölgeler


Istranca BölümüÇatalca-Kocaeli BölümüErgene BölümüGüney Marmara BölümüBatı Karadeniz BölümüOrta Karadeniz BölümüDoğu Karadeniz BölümüAsıl Ege Bölümüİç Batı AnadoluYukarı Sakarya BölümüOrta Kızılırmak BölümüYukarı Kızılırmak BölümüKonya BölümüYukarı Fırat BölümüErzurum - Kars BölümüYukarı Murat-Van BölümüHakkari BölümüAntalya BölümüAdana BölümüOrta Fırat BölümüDicle Bölümü
Familya: Asteraceae
Cins adı: Achillea
Türkiye´de toplam 52 tür, 16 alttür, 2 varyete doğal yayılış göstermektedir. Yayılış bölgesini daraltmak için haritada ilgili altbölgeye tıklayınız. Turuncu noktalar gözlem konumlarıdır.
Achillea adeniae
Tatarcıotu
Achillea aleppica
Tatarcıotu
Achillea aleppica subsp. aleppica
Akbaşlı
Achillea aleppica subsp. zederbaueri
Endemik
Hanzabel
Achillea arabica
Baytaran
Achillea armenorum
Endemik
Achillea baltae
Aksırıkotu
Achillea biserrata
Dülgerotu
Achillea boissieri
Endemik
Barsamaotu
Achillea brachyphylla
Endemik
Gırtkesen
Achillea cappadocica
Endemik
Yılançiçeği
Achillea clypeolata
Kirliperçem
Achillea coarctata
Pazvat
Achillea cretica
Güzelnamusotu
Achillea crithmifolia
Tavukkıçı
Achillea cucullata
Endemik
Pazımaotu
Achillea cuneatiloba
Sırçanotu
Achillea falcata
Kovançiçeği
Achillea filipendulina
Pesvana
Achillea formosa
çeren
Achillea formosa subsp. amanica
Endemik
Pesvana
Achillea formosa subsp. formosa
Endemik
çancivanperçemi
Achillea fraasii
Endemik
Hırpkesti
Achillea goniocephala
Endemik
Akyavşan
Achillea grandifolia
Oymadere
Achillea gypsicola
Endemik
Beycivanperçemi
Achillea hamzaoglui
Endemik
şahcivanperçemi
Achillea ketenoglui
Endemik
Ayvadana
Achillea kotschyi
Toparyavşan
Achillea kotschyi subsp. canescens
Endemik
Ayvadana
Achillea kotschyi subsp. kotschyi
Siporiş
Achillea latiloba
Kırannovaz
Achillea ligustica
Doğumparça
Achillea lycaonica
Endemik
Karcivanı
Achillea magnifica
Endemik
çocukotu
Achillea maritima
Zarcivanperçemi
Achillea membranacea
Civanperçemi
Achillea millefolium
Civanperçemi
Achillea millefolium subsp. millefolium
Achillea millefolium subsp. millefolium var. collina
Civanperçemi
Achillea millefolium subsp. millefolium var. millefolium
Düldülperçemi
Achillea milliana
Endemik
Başcivanperçemi
Achillea monocephala
Endemik
Ebülmülük
Achillea multifida
Endemik
Binbiryaprak
Achillea nobilis
Ayvananesi
Achillea nobilis subsp. densissima
Endemik
Bayırpelini
Achillea nobilis subsp. kurdica
Endemik
Binbiryaprak
Achillea nobilis subsp. neilreichii
Kâbefesleğeni
Achillea nobilis subsp. sipylea
Endemik
Kırkcivanperçemi
Achillea oligocephala
Kurpotu
Achillea pannonica
özgecivanperçemi
Achillea phrygia
Endemik
Harputperçemi
Achillea pseudoaleppica
Endemik
Burunotu
Achillea salicifolia
Burunotu
Achillea salicifolia subsp. salicifolia
Kardaşkınası
Achillea santolinoides
Kardaşkınası
Achillea santolinoides subsp. wilhelmsii
Delicivanperçemi
Achillea schischkinii
Endemik
Ayvabala
Achillea setacea
Develiperçemi
Achillea sieheana
Endemik
Kuruçayperçemi
Achillea sintenisii
Endemik
Sipikorperçemi
Achillea sipikorensis
Endemik
Sivasperçemi
Achillea sivasica
Sivriçeren
Achillea spinulifolia
Endemik
çobankirpiği
Achillea tenuifolia
Beyazcivanperçemi
Achillea teretifolia
Endemik
Püşan
Achillea vermicularis

Morfoloji [1]

Çok yıllık otsu ya da yarı çalımsı bitki, kalın ya da ince odunsu rizomlu, rizomlar bazen sürünücü. Gövde dik ya da yükselici, silindirik ya da köşeli, düz, boyuna çizgili ya da derin oluklu. Yapraklar tamdan 3-4 pinnatipartite kadar, alternat. Kapitula heterogam, radiate, saplı ya da sapsızca, küçük ya da orta büyüklükte, genellikle uç kısımda korimbus şeklinde düzenlenmiş, çok nadiren tek, bazen basit şemsiye. İnvolukrum oblong-silindirik, ovoid, yarı küremsi ya da genişçe yarı küremsi. Fillariler 3-4 sıralı, dıştakiler içtekilere göre daha küçük, dar ya da genişçe şeffaf kenarlı. Çiçekler beyaz ya da sarı, bazen pembe; dilsi çiçekler dişi, tek bir daire halinde, laminanın uç kısmı ± loblu; tüpsü çiçekler hermafrodit, düzenli 5-dişli, korolla tüpü ± basık, tabanı akenin tepesini saran bir torba şeklinde. Reseptakulum ± düz ya da konveks, palealı, palea lanseolat ya da oblong, zarsı, paleanın ucuna kadar uzamayan orta damarlı. Aken oblong, oblanseolat ya da oblong-obovat, tüysüz, lineolat, lineat ya da sukrobikulat, sırttan basık, kanatsız, ucu nispeten daha geniş, bazen kalın dudak şeklinde kanatlı, kahverengimsi-beyaz. Papus bulunmaz.


Achillea türlerinde çiçek rengi önemli bir ayırtedici karakterdir. Fakat çiçeklerin rengi arazide geç evrede solmaktadır. Sarı renk soluk sarıya (A. brachyphylla), beyaz renk ise kirli beyaza (A. spinulifolia) dönüşmektedir. Araştırmacıların özellikle buna dikkat etmeleri gerekmektedir.


1) Arabacı, T. (2006). Türkiye´de yetişen achillea L. (Asteraceae)cinsinin revizyonu. İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı.
2) Türkiye'de tespit edilen türler listesi için BizimBitkiler.org.tr veritabanından yararlanılmıştır (Güner,A., Aslan,S., Ekim,T., Vural,M., Babaç,M.T., (edlr.), (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.).