floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Marrubium astracanicum
 
Sarıgül / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Marrubium astracanicumMarrubium astracanicumMarrubium astracanicumMarrubium astracanicum
Gözlem bildir
Moryayotu
Lamiaceae / Marrubium / Marrubium astracanicum
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Moryayotu (Marrubium astracanicum) Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Marrubium astracanicum Jacq. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Jacq. kısaltması bilim insanı Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin için kullanılmıştır; Jacquin 16 Şubat 1727 - 26 Ekim 1817 tarihleri arasında yaşamış Hollanda-Avusturyalı hekim, kimyager ve bitki bilimcidir, 1755-1759 yılları arasında, bitki toplamak üzere Batı Hint Adaları ve Orta Amerika`ya gitmiş ve burada çok sayıda hayvan, bitki ve mineral örnekleri toplamıştır.

Morfoloji


25-50 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Gövdeler dik, biraz dallanmış, sıklıkla eflatunumsu renkte ve yoğun yıldızsı-cılız tüylü veya tüysüzdür. Dip yapraklar eliptik-ters yumurtamsı, küt dişli ve beyaz cılız tüylüdür. Sap yaprakları uzun-saplı, daire şeklinde veya eliptik-ters yumurtamsı, derin ve düzensiz olarak küt testere dişli, koyu yeşil ve ince cılız ve yıldızsı tüylüdür. Halka dizilimli çiçek durumu birkaç çiçeklidir; brakteol ± çanak dişler kadar uzundur. Çanak tüp 4-5 mm boyda, yıldızsı tüylerle birlikte seyrek veya yoğun yayılı cılız tüylüdür; dişler 1-4 mm, genellikle koyu eflatun, düz, (gövdeye) dik, boylarının 2/3´ü kadarı yıldızsı-cılız tüylüdür. Taç lavanta rengi, açık mor veya eflatun renkte ve 10-14 mm boydadır, dış kısmı yoğun yıldızsı-havlı, üst dudak içi ± tüysüzdür. Türkiye´de farklı taksonları gözlenmektedir:

1. çanak dişler 1.5-2 mm boyda ...subsp. astracanicum

1. çanak dişler 3-4 mm boyda ...subsp. macrodonlistMaplistPiclist

Gözlemler


Marrubium astracanicumSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Marrubium astracanicumDereboyu / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Marrubium astracanicumPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan M. astracanicum taksonları: Marrubium astracanicum subsp. astracanicum, Marrubium astracanicum subsp. macrodon
Türkiye´de doğal yayılan Marrubium türleri: M.anisodon, M.astracanicum, M.bourgaei, M.catariifolium, M.cephalanthum, M.cordatum, M.cuneatum, M.depauperatum, M.globosum, M.heterodon, M.lutescens, M.parviflorum, M.peregrinum, M.persicum, M.rotundifolium, M.sivasense, M.trachyticum, M.vanense, M.vulcanicum, M.vulgare
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)