floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Daphne oleoides
 
Yaralıgöz Dağı / kastamonu - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Daphne oleoidesDaphne oleoidesDaphne oleoidesDaphne oleoidesDaphne oleoidesDaphne oleoidesphotos
Gözlem bildir
Gövçek
Thymelaeaceae / Daphne / Daphne oleoides
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Gövçek (Daphne oleoides) Sıyırcıkgiller (Thymelaeaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1050-3200m yükseltiler arasında; kireçtaşı bayırlar, yamaç eteklerinde biriken taş toprak yığınları, bodur meşelikler, karaçam ormanları, Astragalus-Acantholimon stepleri ve yol kenarlarında yetişir.

Türkçe literatürde genellikle Gövçek olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde mundarca olarak bilinir. Bilimsel olarak Daphne oleoides Schreb. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Schreb. kısaltması bilim insanı Johann Christian Daniel von Schreber (1739-1810) için kullanılmıştır.

Morfoloji


15-60 cm boylanabilen, sık dallı, çalı formlu bir türdür. Genç filizler kırmızımsı-kahverengi, yoğun ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü; yaşlı dallar tüysüz, gri kabukludur. Yapraklar sapsız veya 1-2 mm saplı; köselemsi dokuda; ters yumurtamsı, ters mızraksı veya eliptik formda, 10-25 x 4-6 mm boyutlarda; genişçe keskin uçlu, küt uçlu veya dikensi uçlu; kenarlar kalınlaşmış; genç yapraklar yoğun veya seyrek beyaz-yumuşak tüylü, eksene yakın yüzey sıklıkla tüysüzdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çiçekler sapsız, hoş kokulu, uçta 3-6 çiçeklik kümeler halinde; brakte yok veya küçük, üçgen biçimli-yumurtamsı, 2x1 mm, keskin uçlu, dökülür; çiçek zarfı (çanak+taç) 10-16 mm, beyaz veya krem rengi, basık-ince yumuşak kısa tüylü veya ipeksi tüylü-kılsı çıkıntılı; ovaryum ince yumuşak kısa tüylüdür. Meyve yumurta biçimli, 4-6 mm, portakal rengi-kırmızı renktedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Daphne oleoidesEğrisöğüt / Pınarbaşı / Kayseri
Nisan 2024 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesZaviye / Darende / Malatya
Mart 2024 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesSağlamtaş / Pülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesKorkuteli / Antalya
Nisan 2023 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesAhmetadil / Akyurt / Ankara
Ekim 2021 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesYaralıgöz Dağı / kastamonu
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Daphne oleoidesKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Daphne oleoidesPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Daphne oleoidesPülümür / Tunceli
Aralık 2017 ©Ebru Yüce Babacan vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan D. oleoides taksonları: Daphne oleoides subsp. kurdica, Daphne oleoides subsp. oleoides
Türkiye´de doğal yayılan Daphne türleri: D.glomerata, D.gnidioides, D.mezereum, D.mucronata, D.oleoides, D.pontica, D.sericea
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)