floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Amanita pantherina
 
Mescitdüzü / Erfelek / Sinop - Kasım 2023 © Serdar Ölez
Amanita pantherinaAmanita pantherinaAmanita pantherinaAmanita pantherina
Gözlem bildir
Panter mantarı
Amanitaceae / Amanita / Amanita pantherina
mapmapmapmapmapmap
Panter mantarı (Amanita pantherina) - (Amanitaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı ve Orta Karadeniz, Asıl Ege alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Amanita pantherina halüsinojen ve zehirli bir mantar türüdür. Büyük, gösterişli ve hoş kokuludur. İlkbahardan sonbahara kadar, nemli bölgelerde gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Amanita pantherina (DC.) Krombh. şeklinde tanımlanır.

Amanita etimolojisi

Amanita eski Yunancada `mantar` anlamına gelen amanítēs kelimesinden türetilmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. DC. kısaltması bilim insanı Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841) için kullanılmıştır; Candolle İsviçreli bir botanikçidir Krombh. kısaltması bilim insanı Julius Vincenz von Krombholz (1782-1843) için kullanılmıştır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Amanita pantherinaMescitdüzü / Erfelek / Sinop
Kasım 2023 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Amanita türleri: A.caesarea, A.muscaria, A.pantherina
Kaynaklar
  1. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  2. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)