floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Amanita muscaria
 
Daday / Kastamonu - Ekim 2016 © Mustafa Gökmen
Amanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaphotos
Gözlem bildir
Sinek mantarı
/ Amanita / Amanita muscaria
map
20 cm kadar boylanabilen, 20 cm çap oluşturabilen, şapkalı, lamelli, yüzüklü ve volvalı, gösterişli ancak zehirli bir mantar türüdür. Ağustos-Aralık ayları arasında; huş ağaçlıkları ve karışık orman altlarında gelişirler.
Huş ağaçlıkları ve karışık orman altları

Amanita muscaria Türkçede Sinek mantarı olarak adlandırılır.

Amanita etimolojisi

Amanita eski Yunancada `mantar` anlamına gelen amanítēs kelimesinden türetilmiştir.

muscaria etimolojisi

Muscaria Latincede `sinek` anlamına gelen musca kelimesinden türetilmiştir.

Morfoloji


Şapka önceleri yarı-küresel, sıklıkla kırmızımsı, daha az sıklıkla turuncumsu renkte; sonraları daha yayvan, parlak kırmızımsı renkte ve olgunlaşmamış mantar kılıfının kalıntıları nedeni ile sarımsı pullarla kaplıdır. Yağmur sırasında bu pullar tamamen sıyrılarak şapka pürüzsüz kırmızı kalabilir.
Şapka altındaki lameller krem-beyaz renktedir, yoğun dizilidir ve gövdeye bağlanmazlar.
Gövde beyaz, volva kalıntılarıyla kaplıdır ve tepeye yakın üst kısımda bir yüksük bulunur.
Yüzük geniş, sarkık, beyaz veya kirli beyaz renktedir ve uç kısımları sarımsıdır.
Volva kese görünümünden çok sarkık pul halkalarını andırır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Amanita muscariaDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Serdar Ölez
Amanita muscariaÇamlıhemşin / Rize
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Amanita muscariaDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Mustafa Gökmen
Kaynaklar
  1. 'Fly agaric' Wild Food UK, Erişim tarihi Nisan 8, 2020 (https://www.wildfooduk.com/mushroom-guide/fly-agaric/)
  2. 'Amanita muscaria var. flavivolvata', Mushroom Expert, Erişim Tarihi Nisan 10, 2020 (https://www.mushroomexpert.com/amanita_muscaria_flavivolvata.html)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)