floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Acantholimon calvertii
 
Ahlat / Bitlis - Temmuz 2021 © Serdar Ölez
Acantholimon calvertiiAcantholimon calvertiiAcantholimon calvertiiAcantholimon calvertiiAcantholimon calvertiiAcantholimon calvertiiphotos
Gözlem bildir
Keşiş kardikeni
Plumbaginaceae / Acantholimon / Acantholimon calvertii
mapmapmapmapmap
Keşişkardikeni (Acantholimon calvertii) Kardikenigiller (Plumbaginaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1210-3535 m yüksekliklerde; volkanik kayalıklar ve kireçtaşı yamaçlarda yetişir.


Bilimsel olarak Acantholimon calvertii Boiss. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır.

Morfoloji


Seyrek bir örtü şeklinde gelişen küçük bir çalı türüdür. Yapraklar yeşil veya dumanlı yeşil renkte, şeritsi formlu, üçgen kesitli ve 20-35 x 0.8-1 mm boyutlardadır; yaprak kenarları kirpikli veya az pürüzlüdür. Çiçeklenme haziran-ağustos ayları arasında gerçekleşir. Çiçek kurulu sapı yapraklardan daha uzundur ve 5-15 cm uzunluktadır, yoğun çiçeklidir ve iki dallıdır. Başakçık 18-30 mm uzunluktadır ve 6-10 çiçeklidir. Brakteler yaklaşık olarak eşit, kısa havlı veya tüysüzdür; dışta kalan brakte üçgenimsi-mızraksı formda ve 6-10 mm uzunluktadır, hemen hemen çanak tüpten uzundur, sivri uçlu veya ince uçludur; içte kalan brakteler hemen hemen dikdörtgenimsi-mızraksı, sivri uçludur, geniş şeffaf kenarlı veya damarlar dışında boylu boyunca şeffaftır. Çanak tüp 10–12 mm uzunlukta ve seyrek cılız tüylüdür; üst geniş kenar 10 loblu ve beyaz veya eflatunumsu renktedir; damarlar kenarlara kadar ulaşır veya bazen çıkıntı uç şeklinde taşar. Taç yapraklar parlak pembe renktedir.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Acantholimon calvertiiKahta / Adıyaman
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Acantholimon calvertiiAhlat / Bitlis
Temmuz 2021 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. calvertii taksonları: Acantholimon calvertii var. calvertii, Acantholimon calvertii var. glabrum
Türkiye´de doğal yayılan Acantholimon türleri: A.acerosum, A.anatolicum, A.araxanum, A.armenum, A.artosense, A.avanosicum, A.bashkaleicum, A.birandii, A.bracteatum, A.caesareum, A.calvertii, A.capitatum, A.caryophyllaceum, A.confertiflorum, A.damassanum, A.davisii, A.dianthifolium, A.doganii, A.ekimii, A.evrenii, A.fominii, A.glumaceum, A.goeksunicum, A.halophilum, A.hohenackerii, A.hoshapicum, A.huetii, A.hypochaerum, A.iconicum, A.karamanicum, A.koeycegizicum, A.kotschyi, A.latifolium, A.laxiflorum, A.lepturoides, A.libanoticum, A.lycaonicum, A.multiflorum, A.petraeum, A.petuniiflorum, A.puberulum, A.quinquelobum, A.reflexifolium, A.saxifragiforme, A.senganense, A.spirizianum, A.strigillosum, A.tragacanthinum, A.turcicum, A.ulicinum, A.venustum, A.wiedemannii, A.yildizelicum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Çeviri: Ölez S., 2021)
  2. Doğan, M., & Akaydın, G. (2007). Synopsis of Turkish Acantholimon Boiss. (Plumbaginaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, 154(3), 397-419. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00663.x
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)