floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Helichrysum orientale
 
Akyarlar / Bodrum / Muğla - Haziran 2023 © Serdar Ölez
Helichrysum orientaleHelichrysum orientaleHelichrysum orientaleHelichrysum orientaleHelichrysum orientaleHelichrysum orientalephotos
Gözlem bildir
Sarısolmaz
Asteraceae / Helichrysum / Helichrysum orientale
mapmap
Sarısolmaz (Helichrysum orientale) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Asıl Ege alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. 30-700 m yükseltiler arasında; kireçtaşı uçurumlar, serpantin kayaçlardaki makilikler ve kızılçam koruluklaında gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Helichrysum orientale (L.) Gaertn. şeklinde tanımlanır.

Helichrysum etimolojisi

Helichrysos cins adı Eski Yunancada  `sarmal´ anlamına gelen helik- öneki ile `altın´ anlamına gelen chrysos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir.

orientale etimolojisi

Orientale Latincede 'doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen' anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Gaertn. kısaltması bilim insanı Joseph Gaertner (1732-1791) için kullanılmıştır.

Morfoloji


10-60 cm boylanabilen, uzun karışık tüylerle kaplı, salgısız, alt tarafı odunsu ve üstü otsubir türdür. Gövdeler dallanmış ve odunsudur, rozet şeklinde genç yapraklar taşır. Yapraklar dikdörtgenimsi-ters mızraksı formda ve 25-65 x 2-14 mm boyutlardadır. Kapitulumlar çok sayıda, yarım küresel formda, 5-8 mm boydadır. fFilariler küt uçlu, gevşekçe kiremitvari dizili ve parlak sarı renklidir. Marginal çiçekler dişidir.listMaplistPiclist

Gözlemler


Helichrysum orientaleKoyunbaba / Bodrum / Muğla
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Helichrysum orientaleAkyarlar / Bodrum / Muğla
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Helichrysum orientaleKemalpaşa / Gömeç  / Balıkesir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Helichrysum türleri: H.arenarium, H.armenium, H.artvinense, H.chasmolycicum, H.chionophilum, H.compactum, H.goulandriorum, H.graveolens, H.heywoodianum, H.italicum, H.kitianum, H.luteoalbum, H.noeanum, H.orientale, H.pallasii, H.pamphylicum, H.peshmenianum, H.plicatum, H.sanguineum, H.sivasicum, H.stoechas, H.unicapitatum, H.yuksekovaense, H.yurterianum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)