floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Helichrysum arenarium
 
Karagöz / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Helichrysum arenariumHelichrysum arenariumHelichrysum arenariumHelichrysum arenariumHelichrysum arenariumHelichrysum arenariumphotos
Gözlem bildir
Ölmezçiçek
Asteraceae / Helichrysum / Helichrysum arenarium
mapmapmapmapmapmapmapmap
Ölmezçiçek (Helichrysum arenarium) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 250-3200 m yükseklikler arasında; kuru kalkerli veya kumluk topraklarda; bozkırlarda, toprak yığınlarında gözlenebilir. 

Bilimsel olarak Helichrysum arenarium (L.) Moench şeklinde tanımlanır.

Helichrysum etimolojisi

Helichrysos cins adı Eski Yunancada  `sarmal´ anlamına gelen helik- öneki ile `altın´ anlamına gelen chrysos kelimesinin birleşiminden türetilmiştir. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Moench kısaltması bilim insanı Conrad Moench (1744-1805) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Gri basık kaba tüylü, yüzeyleri salgısız bir türdür. Çiçekli dalları, kısa gürbüz dallanmış kök gövdelerden 9-46 cm´e kadar yükselebilir. Üreyimsiz sürgünlerin yaprak tabanları belirgin şekilde şişiktir. Dip yapraklar sıklıkla sıkışık, şeritsi-ters mızraksı veya ispatula biçimli ve 7-60 x 1.5-8 mm boyutlardadır; gövde kısmındaki yapraklar yukarı gittikçe şeritsi şekil alır; kenarlar bazen dalgalı ve kırılgandır. Kapitulum çok sayıda ve küremsidir. Filariler ± yassı veya külahlı, sarı veya kayısı rengidir. Tüm çiçekler erdişidir.

Türkiye´de 3 taksonu gözlenmiştir:

1. Filariler külahlı, kayısı, sarı veya saman renklidir... subsp. rubicundum

1. Filariler yassı ve sarı renklidir.

2. Yapraklar dalgalıdır; dip yapraklar 7-20 x 1.5-4 mm boyutlardadır... subsp. erzincanicum

2. Yapraklar dalgalı değildir; dip yapraklar 10-50 x 2-8 mm boyutlardadır... subsp. aucherilistMaplistPiclist

Gözlemler


Helichrysum arenariumKaragöz / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Ahmet Demirtaş
Helichrysum arenariumKaragöz / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan H. arenarium taksonları: Helichrysum arenarium subsp. aucheri, Helichrysum arenarium subsp. erzincanicum, Helichrysum arenarium subsp. rubicundum
Türkiye´de doğal yayılan Helichrysum türleri: H.arenarium, H.armenium, H.artvinense, H.chasmolycicum, H.chionophilum, H.compactum, H.goulandriorum, H.graveolens, H.heywoodianum, H.italicum, H.kitianum, H.luteoalbum, H.noeanum, H.orientale, H.pallasii, H.pamphylicum, H.peshmenianum, H.plicatum, H.sanguineum, H.sivasicum, H.stoechas, H.unicapitatum, H.yuksekovaense, H.yurterianum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)