floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Helianthemum ledifolium
 
Aysantı Beli / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Helianthemum ledifoliumHelianthemum ledifoliumHelianthemum ledifolium
Gözlem bildir
Kuru güngülü
Cistaceae / Helianthemum / Helianthemum ledifolium
mapmapmapmapmapmapmap
Kurugüngülü (Helianthemum ledifolium) Ladengiller (Cistaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Yukarı Sakarya, Konya, Yukarı Fırat, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 500-1400 m yükseklikler arasında; kuru kalkerli alanlar, taşlık yamaçlar, çalılıklar, üzüm bağları, ve benzeri alanlarda; sıklıkla Helianthemum salicifolium ile birlikte gelişirler.


Bilimsel olarak Helianthemum ledifolium (L.) Mill. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Mill. kısaltması bilim insanı Philip Miller (1691-1771) için kullanılmıştır; Miller İskoç kökenli İngiliz botanikçidir; hayatı boyunca Chelsea Physic Garden´da bahçevan olarak çalışmıştır; 1731 yılında The Gardener´s Dictionary adlı eserini yayınlamıştır.

Morfoloji


60 cm kadar boylanabilen, dik gelişen, tek yıllık, otsu bir türdür. Yapraklar dikdörtgenimsi formda ve 1-5 x 0.4-1.2 cm boyutlardadır. Çiçeklenme Mayıs-Haziran ayları arasında; brakte genellikle kulakcıklı; çiçekler yapraksı salkımlarda tekil veya 5-10 çiçeki, seyrek, bazen dallanmış çiçek kurullarında; çiçek sapı çiçek ve meyve döneminde dik, çanak kadar veya daha kısa; çanak yapraklar sivri uçludur. Meyve kapsü formda ve tohum kesesi 4-12 mm uzunluktadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Helianthemum ledifoliumAysantı Beli / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Helianthemum ledifoliumKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Helianthemum ledifoliumAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Helianthemum ledifoliumPülümür / Tunceli
1980 ©Şinasi Yıldırımlı
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Helianthemum türleri: H.aegyptiacum, H.antitauricum, H.germanicopolitanum, H.kotschyanum, H.lasiocarpum, H.ledifolium, H.microcarpum, H.nummularium, H.oelandicum, H.ovatum, H.salicifolium, H.stipulatum, H.strickeri, H.syriacum, H.tomentosum
Kaynaklar
Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)