floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Glycyrrhiza glabra var. glabra
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Meyan
Fabaceae / Glycyrrhiza / Glycyrrhiza glabra var. glabra
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Meyan (Glycyrrhiza glabra var. glabra) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Karadeniz, Asıl Ege, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; tarım alanları, aluvial nehir yatakları, vadiler, kumullar ve benzeri yerlerde gözlenebilirler.

Bilimsel olarak Glycyrrhiza glabra var. glabra L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


30-60 cm boylanabilen, dik gövdeli, seyrek havlı, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakçık 5-9 çift yaprakçıklı, tüysü birleşik formdadır; yaprakçıklar 15-45 x 10-20 mm boyutlarda ve eliptiktir. Çiçek durumu 5-9 cm uzunlukta, seyrek ve uzamıştır.Çanak dişler ~ 3 mm uzunluktadır. Taç 9-11 mm uzunlukta, mavi veya menekşe rengidir. Baklamsı meyve 15-25 x 4-5 mm boyutlarda, ± silindirik ve kırmızı-kahverengidir; yüzeyler salgısızdır; 1-6 tohum barındırır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Glycyrrhiza glabra var. glabraAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan G. glabra taksonları: Glycyrrhiza glabra var. glabra, Glycyrrhiza glabra var. glandulifera
Türkiye´de doğal yayılan Glycyrrhiza türleri: G.aspera, G.asymmetrica, G.echinata, G.flavescens, G.glabra, G.iconica
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)