floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Glycyrrhiza glabra
 
Sungurlu / Çorum - Haziran 2020 © Mustafa Gökmen
Glycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabraGlycyrrhiza glabraphotos
Gözlem bildir
Meyan
Fabaceae / Glycyrrhiza / Glycyrrhiza glabra
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Meyan (Glycyrrhiza glabra) Baklagiller (Fabaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 1800 m yükseklikler arasında; tarım alanları, aluvial nehir yatakları, vadiler, kumullar ve benzeri yerlerde gözlenebilirler.

Bilimsel olarak Glycyrrhiza glabra L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


30-60 cm boylanabilen, dik gövdeli, seyrek havlı, çok yıllık bir bitkidir. Yaprakçık 5-9 çift yaprakçıklı, tüysü birleşik formdadır; yaprakçıklar 15-45 x 10-20 mm boyutlarda ve eliptiktir. Çiçek durumu 5-9 cm uzunlukta, seyrek ve uzamıştır.Çanak dişler ~ 3 mm uzunluktadır. Taç 9-11 mm uzunlukta, mavi veya menekşe rengidir. Baklamsı meyve 15-25 x 4-5 mm boyutlarda, ± silindirik ve kırmızı-kahverengidir; yüzeyler salgılı veya salgısızdır; 1-6 tohum barındırır.
Türkiye´de iki taxonu bilinmektedir:
G. glabra var. glabra: baklamsı meyve ve ovaryum salgısız yüzeylidir.
G. glabra var. glandulifera: baklamsı meyve ve ovaryum en azından birkaç saplı veya sapsız salgı bezelidir.listMaplistPiclist

Gözlemler


Glycyrrhiza glabraArdıçlı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Glycyrrhiza glabraSungurlu / Çorum
Haziran 2020 ©Mustafa Gökmen
Glycyrrhiza glabraPülümür / Tunceli
Aralık 2017 ©Ebru Yüce Babacan vd.

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
DÜŞÜK RİSKLİ / LEAST CONCERN
Bu tür geniş yayılışlıdır ve nüfusu yüksektir. Yakın gelecekte tükenme riski bulunmamaktadır.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan G. glabra taksonları: Glycyrrhiza glabra var. glabra, Glycyrrhiza glabra var. glandulifera
Türkiye´de doğal yayılan Glycyrrhiza türleri: G.aspera, G.asymmetrica, G.echinata, G.flavescens, G.glabra, G.iconica
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)