floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Elaeagnus rhamnoides
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Çıçırgan
Elaeagnaceae / Elaeagnus / Elaeagnus rhamnoides
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Çıçırgan (Elaeagnus rhamnoides) İğdegiller (Elaeagnaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. A.Nelson kısaltması bilim insanı Aven Nelson (1859-1952) için kullanılmıştır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Elaeagnus türleri: E.angustifolia, E.rhamnoides
Gözlem bildirilen diğer Elaeagnus türleri: E.pungens
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)