floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cruciata taurica
 
Sarıgül / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Cruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaCruciata tauricaphotos
Gözlem bildir
Kırım güzeli
Rubiaceae / Cruciata / Cruciata taurica
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kırımgüzeli (Cruciata taurica) Kökboyagiller (Rubiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 300-3300 m yükseklikler arasında; kuru kayalıklar, moloz yığınları, bozkırlar ve çalılıklarda doğal gelişim gösterebilir.


Bilimsel olarak Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. ex kısaltması, bu kısaltmayı takip eden ismin bu türü kabul görür şekilde yayınladığı ancak bunu `ex´ kısaltmasından önce gelen yayıncının kabul görmeyen açıklamalarına dayandırdığını belirtir. Pall. kısaltması bilim insanı Peter(Pyotr) Simon von Pallas (1741-1811) için kullanılmıştır. Willd. kısaltması bilim insanı Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) için kullanılmıştır. Ehrend. kısaltması bilim insanı Friedrich Ehrendorfer (1927-) için kullanılmıştır.

Morfoloji


10-45 cm boylanabilen, çok yıllık, alt tarafı odunsu, üst kısmı otsu bir türdür. Gövdeler sıklıkla tabanda yere yayılıdır ve dallar yukarı doğru yükselir; kesiti dört köşelidir ve köşeler kıkırdağımsıdır; yüzeyi tüysüz veya geriye doğru kıvrık tüylerle havlıdır; boğum araları genellikle 14'ten daha azdır ve en geniş olan en üst boğum arası 3-4.5 cm'dir. vejetatif filizler ~40 cm'ye kadar uzun olabilir ve genellikle çiçekli dallardan daha incedir. Yapraklar 10-25 x 4-15 mm boyutlarda ve dikdörtgenimsi, eliptik veya yuvarlağımsı formdadır; küt veya keskin uçludur; yüzeyler tüysüz ve kenarlar az pürüzlü-kirpikli veya kısa havlı - kısaca tüylü olabilir; dokusu biraz köselemsidir; 1-3 damarlıdır. Çiçeklenme Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleşir; çiçek kurulu 5-9 çiçekli talkım formdadır; kurul braktesi ters yumurtamsı, genişçe yumurtamsı veya dairemsi şeklindedir, parşömenimsidir, sıklıkla sarımsı veya eflatuna çalar renktedir, olgunlaştıkça büyür, çiçeklenme sonrasında 30 x 15 mm boyutlara ulaşır; çiçek kurulu sapı ve çiçek sapı yoğun tüylü, basık tüylü veya bazen tüysüz olabilir, meyve zamanı 3-4 mm uzunluğa ulaşır ve geriye bükülür; brakteol 15 x 12 mm boyutlarda, eliptik-yuvarlağımsı, yüzeyi kirpikli-az pürüzlü, tüylü veya tüysüzdür; taç altın sarı veya sarımsı-yeşil renkte ve 3-6 mm çaptadır, loblar yumurtamsı-eliptik, keskin veya sivri uçludur. Merikarp tohum genellikle tek, küremsi ve 3-4 mm çaptadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Cruciata tauricaKaraşar / Beypazarı / Ankara
Nisan 2024 ©Mustafa Gökmen
Cruciata tauricaSolaklar / Seben / Bolu
Mayıs 2023 ©Serdar Ölez
Cruciata tauricaSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Cruciata tauricaGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Cruciata tauricaGünpınar / Darende / Malatya
Nisan 2017 ©Şükrü Karakuş vd.
Cruciata tauricaKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Cruciata tauricaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Cruciata tauricaArıt / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Cruciata tauricaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Cruciata tauricaPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cruciata türleri: C.articulata, C.laevipes, C.mixta, C.pedemontana, C.taurica
Kaynaklar
  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)