floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Consolida regalis
 
Kayadibi / Elmadağ / Ankara - Haziran 2016 © Fuat Turan
Consolida regalis
Gözlem bildir
Çatal mahmuzotu
Ranunculaceae / Consolida / Consolida regalis
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Çatalmahmuzotu (Consolida regalis) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Erzurum-Kars, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Consolida regalis Türkçede çatalmahmuzotu olarak adlandırılır. Bilimsel olarak Consolida regalis Gray şeklinde tanımlanır.

Consolida etimolojisi

Consolida cins adı Ortaçağ Latincesinde çeşitli otlar için kulanılan cōnsolida kelimesinden türetilmiştir.

Gray etimolojisi

Bilimsel adlandırmada kullanılan Gray kısaltması bir İngiliz botanikçi, mikolog ve farmakolog olan Samuel Frederick Gray´in (1766-1828) türü yayınlayan kişi olduğunu belirtmek için kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Gray kısaltması bilim insanı Samuel Frederick Gray´in (1766-1828) için kullanılmıştır; Gray´in bir İngiliz botanikçi, mikolog ve farmakologtur.

Morfoloji


40 cm kadar boylanabilen, bir veya iki yıllık, otsu bir türdür. Gövde narin, çatallanarak dallanmıştır, yüzeyi basık-havlı veya tüysüzdür. Yapraklar şeritsi ve keskin uçludur. Çiçeklenme Nisan-Ağustos ayları arasında gerçekleşir; brakte tam kenarlıdır ve çiçek sapından daha kısadır; brakteol mevcuttur; çiçekler 20-35 mm boyutlarda, menekşe rengi-mavi renkte, salkım şeklinde, birkaç çiçekli ve yalancı şemsiyemsi kurullardadır; mahmuz dış çanak yapraklardan uzuncadır; taç 3 lobludur, yanal loblar yuvarlağımsıdır. Meyve folikül şeklinde; ters yumurtamsı-dikdörtgenimsi formda, yüzeyleri tüysüz veya nadiren basık-havlı, uzun gagalı ve yarı diktir.
Türkiye'de iki alttürü ve 2 varyetesi doğal olarak yetişmektedir:
1. Çiçekler 22-35 mm uzunlukta, çiçek kurulu içerisinde birbirlerine daha yakın; çanak yapraklar 11-15 mm uzunlukta, genellikle açık menekşe rengi-mavi; gövde genellikle tek veya çift dallanmış; folikül genellikle genişliğinin iki katı kadar uzun ve tüysüz ...subsp. regalis
1. Çiçekler 20-26 mm uzunlukta, çiçek kurulu içerisinde daha seyrek yayılı; çanak yapraklar 9-11 mm uzunlukta, genellikle koyu menekşe rengi-mavi; gövde tekrar tekrar dallanmış; folikül genellikle genişliğinin üç katı kadar uzun ve tüysüz veya tüylü ...subsp. paniculata
2 . folikül tüysüz ...var. paniculata
2 . folikül basık-havlı ...var. divaricata


listMaplistPiclist

Gözlemler


Consolida regalisKayadibi / Elmadağ / Ankara
Haziran 2016 ©Fuat Turan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan C. regalis taksonları: Consolida regalis subsp. paniculata, Consolida regalis subsp. regalis
Türkiye´de doğal yayılan Consolida türleri: C.aconiti, C.ajacis, C.anthoroidea, C.armeniaca, C.axilliflora, C.coelesyriaca, C.cornuta, C.cruciata, C.divaricata, C.glandulosa, C.hellespontica, C.hohenackeri, C.lineolata, C.oliveriana, C.olopetala, C.orientalis, C.persica, C.phrygia, C.raveyi, C.regalis, C.saccata, C.samia, C.scleroclada, C.staminosa, C.stapfiana, C.stenocarpa, C.sulphurea, C.thirkeana
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)