floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Clematis orientalis
 
Kemin / Kırgızistan - Ağustos 2023 © Mustafa Gökmen
Clematis orientalisClematis orientalisClematis orientalisClematis orientalisClematis orientalis
Gözlem bildir
Köpektutağı
Ranunculaceae / Clematis / Clematis orientalis
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Köpektutağı (Clematis orientalis) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Hakkari alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Clematis orientalis L. şeklinde tanımlanır.

Clematis etimolojisi

Clematis tür adı 1550΄lerde tanımlanan ve sarılıcı bir bitki türünü tanımlayan Latince clematis kelimesinden alınmıştır; ΄asma, asma dalı΄ anlamına gelen Eski Yunanca κλήμα (klḗma) kelimesinden türetilmişitir.

orientalis etimolojisi

Orientalis Latincede orientale kelimesinden gelir ve doğuyu hatırlatan veya doğudan gelen anlamına gelir; Asya veya Avustralya kaynaklı tür dağılımına dikkat çeker. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Clematis orientalisKemin / Kırgızistan
Ağustos 2023 ©Mustafa Gökmen
Clematis orientalisAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Clematis orientalisPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Clematis türleri: C.cirrhosa, C.flammula, C.orientalis, C.vitalba, C.viticella
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)