floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Clematis cirrhosa
 
Karaburun / İzmir - Aralık 2021 © Serdar Ölez
Clematis cirrhosaClematis cirrhosaClematis cirrhosa
Gözlem bildir
Bahar sarmaşığı
Ranunculaceae / Clematis / Clematis cirrhosa
mapmapmapmapmapmap
Baharsarmaşığı (Clematis cirrhosa) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Asıl Ege, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 350 m yükseklikler arasında; çalı ve makiliklerde gözlenebilirler.

Bilimsel olarak Clematis cirrhosa L. şeklinde tanımlanır.

Clematis etimolojisi

Clematis tür adı 1550΄lerde tanımlanan ve sarılıcı bir bitki türünü tanımlayan Latince clematis kelimesinden alınmıştır; ΄asma, asma dalı΄ anlamına gelen Eski Yunanca κλήμα (klḗma) kelimesinden türetilmişitir.

cirrhosa etimolojisi

Cirrosa genellikle türün çiçek rengine atıfta bulunan ΄turuncu / sarımsı kahverengi΄ anlamına gelen Yunanca kirros kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


Odunsu ve tırmanıcı bir türdür. Gövdeler oyuklu çizgili veya pürüzsüzdür, bazen genç gövdelerde tüyler gözlenebilir. Yapraklar uzun sürgünlerde genellikle üç yapraçıklı birleşik formdadır, sap bükümlüdür; kısa sürgünlerde ise yapraklar basit formda veya nadiren üçerli bölünmüştür, kenarlar derin dişli veya hemen hemen tam kenarlı olabilir; derimsi dokudadır ve seyrek cılız tüylüdür. Çiçeklenme aralık-nisan ayları arasında gerçekleşir. Çiçekler yaprak koltuklarından tekil veya demetler halinde çıkar; çiçeklerin hemen altında bitişik iki çanak formlu brakteolbulunur. Periant dilimler 16-25 mm uzunlukta ve krem rengidir, dış yüzleri ipeksi tüylüdür. Ercikler kanatlı ve tüysüz sapçıklardan daha kısadır. Boyuncuk sorguçlu tüylüdür.listMaplistPiclist

Gözlemler


Clematis cirrhosaKaraburun / İzmir
Aralık 2021 ©Serdar Ölez
Clematis cirrhosaAltınoluk / Edremit  / Balıkesir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Clematis türleri: C.cirrhosa, C.flammula, C.orientalis, C.vitalba, C.viticella
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2021)
  2. Winter-flowering clematis: The best. (2021, December 4). Gardens Illustrated. https://www.gardensillustrated.com/plants/best-winter-flowering-clematis/
  3. Clematis | Etymology, origin and meaning of the name clematis by etymonline. (n.d.). Etymonline - Online Etymology Dictionary. https://www.etymonline.com/word/clematis
  4. Clematis cirrhosa ‘Freckles’. (2015, June 30). landscape architect΄s pages. https://davisla.wordpress.com/2011/12/09/plant-of-the-week-clematis-cirrhosa-freckles/
  5. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  6. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  7. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  8. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)