floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Cephalanthera epipactoides
 
Yenice / Karabük - Haziran 2018 © Serdar Ölez
Cephalanthera epipactoidesCephalanthera epipactoidesCephalanthera epipactoidesCephalanthera epipactoides
Gözlem bildir
Ana çamçiçeği
Orchidaceae / Cephalanthera / Cephalanthera epipactoides
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Anaçamçiçeği (Cephalanthera epipactoides) Salepgiller (Orchidaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Konya, Antalya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesinden 1200m yüksekliklere kadar, makilikler, çam ve meşe ormanlıklarında, kireçtaşınca zengin topraklarda gelişim gösterir.

Türkçe literatürde genellikle Anaçamçiçeği olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde orkide olarak bilinir. Bilimsel olarak Cephalanthera epipactoides Fisch. & C.A.Mey. şeklinde tanımlanır. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Fisch. kısaltması bilim insanı Friedrich Ernst Ludwig von (Fedor Bogdanovic) Fischer (1782-1854) için kullanılmıştır. C.A.Mey. kısaltması bilim insanı Carl Anton von Meyer (1795-1855) için kullanılmıştır; Meyer bir Alman (daha sonra Rus vatandaşı olmuştur) botanikçi ve kaşiftir.

Morfoloji


30-100cm boylanabilen, salepgiller ailesinden bir türdür. Gövde dik, güçlü, boydan boya yapraklarla kaplıdır. Alt yapraklar kın gibi, sapı gövdeyi kavrayan/saran; üst yapraklar yassı, 4cm boyutlarda, yumurtamsı-mızraksı, yukarı çıktıkça yapraklar brakte formunu alır. Çiçeklenme dönemi Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek durumu başak, 40cm boyutlarda, yoğun çiçekli; brakte çiçeklerden uzun; çiçekler beyaz; çanak yapraklar mızraksı, 25-30mm boyutlarda; taç yapraklar yumurtamsı-mızraksı, hafifçe daha kısa; dudak (labellum) uc kısmı yumurtamsı-mızraksı, tüysüz, bazen ön kenarlar az derecede kabarcıklı ve uzunlamasına 6-9 kahverengimsi-sarı sorguçlu; dudak (labellum) dip kısmı yanal loblarının tepesi kesik; mahmuz konik ve 3-4 mm uzunluktadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Cephalanthera epipactoidesYenice / Karabük
Haziran 2018 ©Serdar Ölez
Cephalanthera epipactoidesİzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Cephalanthera epipactoidesAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Cephalanthera epipactoidesUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.

IUCN Kırmızı Liste Kategorisi


IUCNIUCNrIUCNcat
YETERSİZ VERİ / DATA DEFFICIENT
Yeterli bilgi bulunmamaktadır. Tükenme riski değerlendirmesi yapılamamaktadır.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hazırlanmaktadır.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Cephalanthera türleri: C.damasonium, C.epipactoides, C.kotschyana, C.kurdica, C.longifolia, C.rubra
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)