floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Berberis repens
 
Bu tür için henüz fotoğraf bulunmamaktadır
Gözlem bildir
Bodur sarı boya çalısı
Berberidaceae / Berberis / Berberis repens
map
Bodur sarı boya çalısı (Berberis repens) Türkiye´de doğal kaydı bulunmayan egzotik bir türdür; doğal yayılış bölgesi dışına çıkarılarak Türkiye'ye getirilerek ekilmiş veya dikilmiştir; Türkiye'de doğal ortamda çoğalmaz, ancak insan eliyle yetiştirilebilir.

Bilimsel olarak Berberis repens Lindl. şeklinde tanımlanır.

repens etimolojisi

Repens kelimesi Latincede ΄sürünen, sarılan, yavaş yavaş ilerleyen΄ anlamına gelir; büyüme / gelişme alışkanlığına atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Lindl. kısaltması bilim insanı John Lindley (1799-1865) için kullanılmıştır.

Morfoloji


0.20 (0.60) cm kadar boylanabilen, stolonlu, sürünücü, herdem yeşil çalılardır. Gövde dallanmaz. Kabuk gri veya gri-kahverengidir. Yapraklar 3-7 yaprakçıktan oluşan bileşik yaprak halindedir. Yaprak sapı (1) 3-9 cm’dir. Yaprakçıklar ince, esnek, her iki yüzü de mat yeşil, bazen üst yüz parlak ya da mavimsi yeşil, kenarları 6-24 dikenli dişlidir. Uç yaprakçık saplıdır. Nisan-ağustos aylarında açan sarı renkli çiçeklerin 6 taç ve 6 çanak yaprağı vardır. 25-50 çiçekten oluşan bileşik salkım halindeki çiçek kurulu 3-10 cm boyundadır, sürgün uçlarında terminal olarak yer alır. Meyve mavi, donuk mavimsi yeşildir, 6-10 mm uzunluğundadır. Genellikle M.aquifolium ile karıştırılır, soluk yaprakları ve dökülmek üzere olan yapraklarının kırmızı renk almaması ile ondan ayrılır.

Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Berberis türleri: B.crataegina, B.cretica, B.integerrima, B.vulgaris
Gözlem bildirilen diğer Berberis türleri: B.aquifolium, B.veitchii
Kaynaklar
  1. Akkemik, Ü. (Ed). 2018. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 684s.
  2. Whittemore, A.T. 1997. Berberis, pp. 276–286. In: Flora of North America Editorial Committee, eds. 1993+. Flora of North America North of Mexico. Vol. 3
  3. Kayacık, H., 1981. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, Cilt 2, Angiospermae (Kapalı Tohumlar), Bozak Matbaası, İstanbul.
  4. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  5. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  6. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  7. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)