floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Asyneuma limoniifolium
 
Nallıhan / Ankara - Mayıs 2016 © Serdar Ölez
Asyneuma limoniifoliumAsyneuma limoniifoliumAsyneuma limoniifolium
Gözlem bildir
Tavşan Ekmeği
Campanulaceae / Asyneuma / Asyneuma limoniifolium
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Tavşanekmeği (Asyneuma limoniifolium) Çançiçeğigiller (Campanulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Asyneuma limoniifolium (L.) Janch. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Janch. kısaltması bilim insanı Erwin Emil Alfred Janchen (1882-1970) için kullanılmıştır; Janchen Avusturya´lı botnikçidir.

Morfoloji


1m kadar boylanabilen, dik veya yukarı doğru yükselen basit gövdeli, çok yıllık bir otsu türdür. Gövde siğilli veya kısa tüylü, nadiren tüysüz, üst kısımları dallanmıştır. Yapraklar tabanda yoğundur. Hem taban hem sap yaprakları çok değişken, genellikle dikdörtgenimsi, şeritsi-mızraksı veya nadiren yumurta biçimli, 3-6 x 0.8-1.5cm boyutlarda, dalgalı, küt uçludur. Yaprak 2-6(-9)cm`lik sapa doğru daralır. Çiçeklenme Haziran-Temmuz aylarında, seyrek veya yoğun, başağımsı-birleşik salkım şeklinde; çiçekler tek veya 2-4`erli demetler halinde; çiçek sapı 0-2 mm; çanak lobları mızraksı, dik; taç yaprak lobları tüysüz veya siğilli; çiçek 3 parçalı tepecikli, kapsül form ve boyutça değişken, yumurta biçimli, nadiren küremsi, (2-)5-6(-7)x3-3·5mm, zayıfça çıkıntılıdır. Tohumlar yumurta biçimli veya genişçe elipsoid, açık kahve renkli, parlaktır. 400-2400m yüksekliklerde, bozkırda, çayırlıklar, kayalık yamaçlarda yetişir.listMaplistPiclist

Gözlemler


Asyneuma limoniifoliumNallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Serdar Ölez
Asyneuma limoniifoliumNallıhan / Ankara
Mayıs 2016 ©Fuat Turan
Asyneuma limoniifoliumPülümür / Tunceli
Aralık 2017 ©Ebru Yüce Babacan vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. limoniifolium taksonları: Asyneuma limoniifolium subsp. limoniifolium, Asyneuma limoniifolium subsp. pestalozzae
Türkiye´de doğal yayılan Asyneuma türleri: A.amplexicaule, A.babadaghense, A.compactum, A.davisianum, A.ekimianum, A.eximium, A.filipes, A.ilgazense, A.isauricum, A.junceum, A.limoniifolium, A.linifolium, A.lobelioides, A.lycium, A.michauxioides, A.munzurdaghense, A.pulchellum, A.pulvinatum, A.rigidum, A.trichostegium, A.virgatum
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)