floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Arabis alpina
 
Eğriova Yaylası / Ankara - Mayıs 2020 © Mustafa Gökmen
Arabis alpinaArabis alpinaArabis alpinaArabis alpinaArabis alpinaArabis alpinaphotos
Gözlem bildir
Kazteresi
Brassicaceae / Arabis / Arabis alpina
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kazteresi (Arabis alpina) Turpgiller (Brassicaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2400 m yükseklikler arasında; kireçtaşı kayaların çatlaklarında, dere boylarında, kalkerli alpin çayırlıklarda, moloz yığınları veya söğüt çalılıkları bulunan yamaçlarda yetişirler.


Bilimsel olarak Arabis alpina L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


10-20 cm boylanabilen, toprak yüzeyinde sitalonlar ile yayılan, çok yıllık, otsu bir türdür. Taban yaprakları değişken, genellikle ters yumurtamsı, saplı veya sapsız, görece küt uçlu dişli kenarlı; gövde yaprakları genellikle dikdörtgenimsi, dip kısmı kulaksı; tamamı yoğun veya seyrek yıldızsı-kır tüylüdür. Çiçeklenme Mayıs-Ağustos ayları arasında; çanak yapraklar dikdörtgenimsi, 2.5-4 × 1-2 mm boyutlarda, karşılıklı yanal çiftin tabanı belirgin torbamsı; taç yapraklar beyaz, ıspatulamsı-ters yumurtamsı 5-8 × 2-3.5 mm boyutlarda, küt uçlu; tohum taslağı ovaryum başına 34-50 tane; boyuncuk 0 .3-0.6 mm; sapçıklar 3-5 mm boyda; başçık dikdörtgenimsi ve 0.7-1.2 mm boyutlardadır. Meyveler baklamsı, yukarı doğru yükselir şekilde veya yayılı, 1.7-3.5 × 10-17 mm boyutlardadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Arabis alpinaDereboyu / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Arabis alpinaAlemdar / Kıbrıscık / Bolu
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Arabis alpinaEğriova Yaylası / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Arabis alpinaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Arabis alpinaKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. alpina taksonları: Arabis alpina subsp. alpina, Arabis alpina subsp. brevifolia
Türkiye´de doğal yayılan Arabis türleri: A.abietina, A.alanyensis, A.allionii, A.alpina, A.androsacea, A.aubrietioides, A.aucheri, A.brachycarpa, A.carduchorum, A.davisii, A.deflexa, A.drabiformis, A.erikii, A.hirsuta, A.ionocalyx, A.lycia, A.mollis, A.montbretiana, A.nova, A.sagittata, A.verna
Kaynaklar
  1. Davis, P. H. (1965). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:1. Edinburgh University Press.
  2. Arabis alpina in flora of North America @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200009208
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)