floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Anemone narcissiflora
 
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Anemone narcissifloraAnemone narcissifloraAnemone narcissifloraAnemone narcissiflora
Gözlem bildir
Mayısçiçeği
Ranunculaceae / Anemone / Anemone narcissiflora
mapmapmapmapmap
Mayısçiçeği (Anemone narcissiflora) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Kızılırmak, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1800--4000 m yükseklikler arasında; çam ormanları, yamaçlardaki çalılıklar, alpin çayırlıklarda doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Anemone narcissiflora L. şeklinde tanımlanır.

Anemone etimolojisi

Anemone Yunanca ve Latincede 'rüzgar' anlamına gelen ἄνεμος (ánemos) kelimesi ve '... kızı' anlamına gelen -ώνη (-ṓnē) sonekinin birleşiminden türetilmiştir; 'rüzgarın kızı' anlamındadır.

narcissiflora etimolojisi

Narcissiflora nergiz çiçeğinin cins adı narcissus kelimesi ile Latincede`yaprak` anlamına gelen folium kelimesinin birleşiminden türetilmiştir; çiçek başlarının nergisinkilere benzerliğine atıfta bulunur. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


7-60 cm boylanabilen, dik gelişimli, otsu bir türdür. Dip yapraklar 3-10 adet, üç yaprakçıklı; yaprak sapı 4-20 cm; terminal yaprakçık ± sapsız, ters üçgenimsi veya ters mızraksı, 3-6 × 2-10 c , taban kamamsı, kenarlar uca doğru çentikli, keskin veya küt uçlu, tüysüz, kısa havlı-ülgerli veya cılız tüylü; yanal yaprakçıklar 1-3 loblu; loblar keskin, 3-10 mm genişliktedir. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz aylarında; çiçek kurulu şemsiye, 2-8 çiçekli; çiçek sapı 5-14 cm, tepaller 5-9, beyaz, sarı veya geçişli mavi-beyaz, yumurtamsı-eşkenar dörtgen veya ters yumurtamsı, 8-20 × 5-13 mm, tüysüz; ercik 40-80 adettir. Meyveler sert kabuklu, elipsoid-yumurtamsı, yassı, 5-9 × 4-6 mm, kanatlı, tüysüz; gaga (dar uç kısım) geriye doğru kıvrımlı, 0.8-1.5 mm uzunlukta ve tüysüzdür.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Anemone narcissifloraŞavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan A. narcissiflora taksonları: Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora, Anemone narcissiflora subsp. willdenowii
Türkiye´de doğal yayılan Anemone türleri: A.blanda, A.caucasica, A.coronaria, A.hortensis, A.narcissiflora, A.nemorosa, A.ranunculoides
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)