floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Anemone blanda
 
Cehennem Deresi Vadisi / Mersin - Mayıs 2018 © Serdar Ölez
Anemone blandaAnemone blandaAnemone blandaAnemone blandaAnemone blandaAnemone blandaphotos
Gözlem bildir
Dağlalesi
Ranunculaceae / Anemone / Anemone blanda
mapmapmapmapmapmapmapmapmap
Dağlâlesi (Anemone blanda) Düğünçiçeğigiller (Ranunculaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Ergene, Güney Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Orta Kızılırmak, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 150-2600 m yükseltiler arasında; taşlık yamaçlar ve çalılıklarda gelişim gösterir.

Türkçe literatürde genellikle Dağlâlesi olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kırlalesi olarak bilinir. Bilimsel olarak Anemone blanda Schott & Kotschy şeklinde tanımlanır.

Anemone etimolojisi

Anemone Yunanca ve Latincede 'rüzgar' anlamına gelen ἄνεμος (ánemos) kelimesi ve '... kızı' anlamına gelen -ώνη (-ṓnē) sonekinin birleşiminden türetilmiştir; 'rüzgarın kızı' anlamındadır.

blanda etimolojisi

Blanda Latincede `zarif` anlamına gelen blandus kelimesinden türetilmiştir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Schott kısaltması bilim insanı Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865) için kullanılmıştır.

Kotschy etimolojisi

Bilimsel adlandırmada kullanılan Kotschy kısaltması, türün Carl Georg Theodor Kotschy (1813–1866) tarafından yayınlandığını belirtir; Kotschy Avusturyalı botanikçi ve kaşiftir; araştırmalarında büyük miktarda bitki örneği toplamıştır, ayrıca bazıları bilim dünyası için yeni olan kırk meşe türünü de tanımlamıştır. Kotschy kısaltması bilim insanı Carl Georg Theodor Kotschy (1813-1866) için kullanılmıştır; Kotschy Avusturyalı bir botanikçi ve kaşiftir

Morfoloji


7-25 cm boylanabilen otsu bir bitkidir. Köksap yumrulu ve küremsidir. Yapraklar üç eşit parça derin loblu; loblar keskin çentikli veya tırtırlı-dişli, gövdede neredeyse sapsız; üstte basık cılız tüylü, altta tüysüzdür. Çiçeklenme genellikle Mart-Nisan aylarında; involucral yapraklar (brakteler) saplı; çiçekler tekil; taç yapraklar genellikle 12-15 mm, hemen hemen dikdörtgenimsi, lavanta rengi-mavimsi renktedir. Meyve sert kabuklu ve havlıdır. Anemone türleri arasında en erken çiçek açanıdır. Bol güneşli iyi drene edilmiş topraklarda yetişmeyi sever.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Anemone blandaİstiklal / Pozantı / Adana
Mart 2022 ©Serdar Ölez
Anemone blandaCehennem Deresi Vadisi / Mersin
Mayıs 2018 ©Serdar Ölez
Anemone blandaNGBB / İstanbul
Ocak 2019 ©Serdar Ölez
Anemone blandaPriene / Söke  / Aydın
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Anemone blandaMuğla / Muğla
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Anemone blandaUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Anemone blandaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Anemone blandaKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Anemone türleri: A.blanda, A.caucasica, A.coronaria, A.hortensis, A.narcissiflora, A.nemorosa, A.ranunculoides




Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)