floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Acanthus dioscoridis
 
Turnadere / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Acanthus dioscoridisAcanthus dioscoridisAcanthus dioscoridisAcanthus dioscoridisAcanthus dioscoridis
Gözlem bildir
Lokmanayıpençesi
Acanthaceae / Acanthus / Acanthus dioscoridis
mapmapmapmapmapmapmapmap
Lokmanayıpençesi (Acanthus dioscoridis) Ayıpençesigiller (Acanthaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı Karadeniz, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1300-2200 m yükseklikler arasında; taşlık volkanik yamaçlar, uçurumlar, kuru kireçli alanlarda gevşek topraklar, tepeler, bozkırlar, nadas tarlaları ve benzeri yerlerde gözlemlenebilir.

Bilimsel olarak Acanthus dioscoridis L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


15-40 cm boylanabilen, dik gelişen, otsu bir türdür; yüzeyler havlı, kısa havlı veya tüysüzdür. Dip yapraklar 6-25 x 1-7 cm boyutlarda, bütün kenarlı gibi veya çentikli veya derin sığ tüysü bölmelidir; loblar dikensi uçlu, sivri dikenli, tam kenarlı veya dişlidir; yaprak sapı kanatlıdır. Brakteler keskin çentikli veya dişli ve ± sivri dikenlidir. Brakteol şeritsi veya şeritsi-mızraksı, biz şeklindedir. Taç eflatun veya gül rengi-kırmızı renkte; lobların dış kısmı havlı veya salgılı-havlı, iç kısmı salgılı-havlıdır; tüp tüysüz veya dış kısmı havlı, iç kısmı tüylüdür. Boyuncuk tabanda seyrek tüylüdür. Ovaryumun uç kısmı tüylüdür.listMaplistPiclist

Gözlemler


Acanthus dioscoridisDereboyu / Pülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Acanthus dioscoridisTurnadere / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Acanthus dioscoridisAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Acanthus dioscoridisPülümür / Tunceli
Aralık 2017 ©Ebru Yüce Babacan vd.
Benzer taxonlar
Acanthus dioscoridis eşisimleri/sinonimleri: Acanthus dioscoridis var. dioscoridis
Türkiye´de doğal yayılan A. dioscoridis taksonları: Acanthus dioscoridis var. brevicaulis, Acanthus dioscoridis var. dioscoridis, Acanthus dioscoridis var. laciniatus, Acanthus dioscoridis var. perringii
Türkiye´de doğal yayılan Acanthus türleri: A.dioscoridis, A.hirsutus, A.mollis, A.spinosus
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)