floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Vaccinium myrtillus
 
Borçka / Artvin - Temmuz 2016 © Mustafa Gökmen
Vaccinium myrtillus
Gözlem bildir
Ayı üzümü
Ericaceae / Vaccinium / Vaccinium myrtillus
mapmapmapmapmap
Ayıüzümü (Vaccinium myrtillus) Fundagiller (Ericaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1280-2700 m yükseltiler arasında; asitli habitatlarda , orman gülü, çam veya ardıçlarla beraber gelişim gösterir.

Bilimsel olarak Vaccinium myrtillus L. şeklinde tanımlanır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


30cm kadar boylanabilen , kışın yapraklarını döken , kök gövdeli , çalı formlu bir türdür . gövde her zaman açılı , seyrek ince tüylü veya çıplaktır . Yapraklar kısaca saplı; yaprak yumurtamsı veya eliptik; 0.9-2.8x0.7-1.8cm boyutlarda;, kenarlar ince testere dişlidir. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Temmuz ayları arası; çiçekler 1-4üncü yaprak ile dal aralarında tekil; çiçek sapı ~7mm; çiçekler 5 parçalı; çanak loblar 0.5-1mm; taç yapraklar soluk yeşilimsi-kırmızı, testi biçiminde, 4-5.5x~5mm; erkek organlar 10 tane, sapçık 1.2-1. 6mm, ercik başı 2-2.5mm; ovaryum 5 bölmeli, boyuncuk ~ 5.5mm`dir. Meyve koyu eflatun, yüzeyi dumanlıdır.

listMaplistPiclistThumb

Gözlemler


Vaccinium myrtillusBorçka / Artvin
Temmuz 2016 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Vaccinium türleri: V.arctostaphylos, V.myrtillus, V.uliginosum, V.vitis-idaea
Gözlem bildirilen diğer Vaccinium türleri:
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)