floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Lycium anatolicum
 
Çankaya / Ankara - Eylül 2020 © Serdar Ölez
Lycium anatolicumLycium anatolicumLycium anatolicumLycium anatolicumLycium anatolicumLycium anatolicumphotos
Gözlem bildir
Tekedikeni
Solanaceae / Lycium / Lycium anatolicum
mapmapmapmapmapmapmapmap
Tekedikeni (Lycium anatolicum) Patlıcangiller (Solanaceae) ailesinden endemik bir türdür. Türkiye'de Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Orta Fırat alt bölgelerinde yayılış göstermektedir. 450-1750 m yükseklikler arasında; bozkırlar, yol kenarları, tarla sınırları ve hendeklerde doğal gelişim gösterir.


Türkçe literatürde genellikle Tekedikeni olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde kurtüzümü olarak bilinir. Bilimsel olarak Lycium anatolicum A.Baytop & R.Mill şeklinde tanımlanır.

anatolicum etimolojisi

Anatolicum epiteti türün Anadolu`ya özgü veya Anadolu`ya endemik olduğunu veya ilk olarak Anadolu`da rastlanılan bir örnek ile yayınlandığını belirtir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. A.Baytop kısaltması bilim insanı Asuman Baytop (1920-2015) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Gövdeleri 1-2 m uzayabilen çalımsı bir türdür. Dallar grimsi renktedir ve sert dokuludur; seyrek gürbüz dikenlidir. Yapraklar 1-5 x0.1-0.5 cm boyutlarda ve hemen hemen eliptik veya ters mızraksı formdadır; uç kısım sivrimsidir; kenarlar dışbükeydir ancak tabanda yaprak sapına doğru iç bükey duruma gelir. Çiçeklenme Nisan-Kasım ayları arasında gerçekleşir; demetler 1-5 çiçekli kümeler halindedir; çiçek kümesi sapı 2-18 mm uzunluktadır; çanak 2.5-3.5 mm boyutlarda, çan şeklinde ve iki lobludur; taç kısmının tamamı 9-12 mm boydadır, tüp kısmı silindirik, 5 mm çapta ve 6-8 mm uzunluktadır, loblar yaygın veya geriye bükülmüş, 3-4 mm ve kenarları seyrek veya yoğun kirpiklidir; sapçıklar tabanda ve serbest kısmın tüp bitiminde tüylüdür. Üzümsü meyve koyu kırmızımsı-kahverengi renkte, küremsi ve 3-4 mm boyutlardadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Lycium anatolicumÇankaya / Ankara
Eylül 2021 ©Serdar Ölez
Lycium anatolicumÇankaya / Ankara
Eylül 2020 ©Serdar Ölez
Lycium anatolicumAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Lycium türleri: L.anatolicum, L.barbarum, L.chinense, L.depressum, L.europaeum, L.ruthenicum, L.shawii
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)