floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Lilium kesselringianum
 
Şavsat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Lilium kesselringianumLilium kesselringianumLilium kesselringianumLilium kesselringianumLilium kesselringianumLilium kesselringianumphotos
Gözlem bildir
Kaf Zambağı
Liliaceae / Lilium / Lilium kesselringianum
mapmapmap
Kafzambağı (Lilium kesselringianum) Zambakgiller (Liliaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1450-2400 m yükseklikler arasında; koruluk yamaçlar, çayırlıklar, ladin ormanları ve ekin tarlalarında doğal olarak yetişirler.

Bilimsel olarak Lilium kesselringianum Miscz. şeklinde tanımlanır.

Lilium etimolojisi

Lilium {Eski yunanca: λείριον, leírion}: beyaz lilyum. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Miscz. kısaltması bilim insanı Pavel Ivanovich Misczenko (1869-1938) için kullanılmıştır.

Morfoloji


70-175 cm boylanabilen, Kafkasya ve Türkiye`nin Karadeniz bölgesinde görülen çok yıllık, soğanlı bir bitkidir. Gövde 1-7 çiçekli; soğan 4 cm çaptadır. Yapraklar sarmal dizili, hemen hemen mızraksı, 90-130 x 11-13 mm, her iki ucu daralmış, çok keskin uçlu, kenarlar ve altta damarlar boyunca kısaca sert kıllıdır. Çiçeklenme Haziran-Temmuz ayları arasında; çiçekler hunimsi, kıvrımlı, 9-14 cm çapta, soluk krem veya saman rengi, boyun kısmı küçük eflatunumsu benekli, çiçek örtüsü dilimleri şeritsi-mızraksı, 80-95 x 11-13 mm, her iki ucu daralmış, çok keskin uçlu, yay gibi bükülmüş (üst 2/3`ü geriye doğru kıvrımlı fakat geriye bükülmemiş), kuruduğunda buruşan; tüp dışarıda, tabanı eflatunumsu; sapçıklar serbest, 40-46 mm; başçık 7.5-11 mm; polenler portakal rengi; boyuncuk 27-34 mm; koku şaşırtıcı-sersemleticidir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Lilium kesselringianumŞavsat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Lilium kesselringianumŞavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Lilium türleri: L.akkusianum, L.candidum, L.ciliatum, L.kesselringianum, L.martagon, L.monadelphum, L.ponticum
Kaynaklar
  1. Davis, 1984, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:8 Page:284
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)