floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ligustrum vulgare
 
Kirenci / Dodurga / Çorum - Ekim 2020 © Mustafa Gökmen
Ligustrum vulgareLigustrum vulgareLigustrum vulgare
Gözlem bildir
Kurtbağrı
Oleaceae / Ligustrum / Ligustrum vulgare
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kurtbağrı (Ligustrum vulgare) Zeytingiller (Oleaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesinden 1500 m yüksekliklere kadar; yaprak döken ağaçlıklar, karışık ormanlar, açık çalılıklar, nemli alanlar ve kireçli topraklarda gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Ligustrum vulgare L. şeklinde tanımlanır.

vulgare etimolojisi

Vulgare Latincede yaygın olan, sık rastlanılan anlamında kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


3 m kadar boylanabilen, sonbaharda gecikmeli yaprak döken, çok yıllık odunsu bir türdür; genellikle çalı şeklinde, bazen küçük ağaç formunda gelişir. Gövde pürüzsüz ve gri kabukludur. Dallar narindir. Sürgünler yeni çıktığında havlıdır, geliştikçe grimsi kahverengi renk alır. Yapraklar 2-5.5 x 0.8-2.1 cm boyutlarda ve eliptik-mızraksı, yumurtamsı veya ters yumurtamsıformdadır, yüzeyler tüysüzdür, kısa saplıdır. Çiçeklenme sıklıkla Haziran ayında gerçekleşir; çiçek kurulu 3-6 cm uzunlukta ve birleşik salkım formundadır, terminal yerleşimlidir; çiçekler hoş kokuludur; taç beyaz renkte ve 4-5 mm uzunluktadır; ercik başı dikdörtgenimsi formda, 4-5 mm uzunlukta ve taçtan daha kısadır; çanak 1 mm uzunlukta ve tüysüzdür. Meyve 3-8 mm boyutlarda ve üzümsüdür, yüzeyleri parlak siyah renktedir.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Ligustrum vulgareKirenci / Dodurga / Çorum
Ekim 2020 ©Mustafa Gökmen
Ligustrum vulgareKıbrıs / Mamak / Ankara
Haziran 2016 ©Serdar Ölez
Ligustrum vulgareKıbrıs / Mamak / Ankara
Aralık 2019 ©Serdar Aslan vd.
Ligustrum vulgareAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Ligustrum vulgareUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Ligustrum vulgareKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Ligustrum vulgareKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Ligustrum türleri: L.japonicum, L.vulgare
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press.
  2. Ligustrum vulgare (Common privet). (n.d.). Gardenia.net. https://www.gardenia.net/plant/ligustrum-vulgare
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)