floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Legousia pentagonia
 
Kıbrıs / Mamak / Ankara - Haziran 2016 © Serdar Ölez
Legousia pentagoniaLegousia pentagoniaLegousia pentagoniaLegousia pentagoniaLegousia pentagoniaLegousia pentagoniaphotos
Gözlem bildir
Kadınaynası
Campanulaceae / Legousia / Legousia pentagonia
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Kadınaynası (Legousia pentagonia) Çançiçeğigiller (Campanulaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Ergene, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Konya, Antalya, Adana, Orta Fırat, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. Deniz seviyesi ile 2000 m yükseklikler arasında; kuru açık alanlarda yetişirler.

Türkçe literatürde genellikle Kadınaynası olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde venüs çiçeği olarak bilinir. Bilimsel olarak Legousia pentagonia (L.) Thell. şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Thell. kısaltması bilim insanı Albert Thellung (1881-1928) için kullanılmıştır.

Morfoloji


Bitki 15-30 cm boylu, gövdeler basit veya tabandan dallanmış, genellikle kıllı, nadiren tüysüz. Çiçekler tekil veya birleşik salkım kurullarda. Çanak loblar 10-16 mm, çoğunlukla ¼-½ x ovaryum (çiçek zamanı). Taç genişçe çan şeklinde, 15-20 mm, tabanda beyaz, ortada mavi, uçta menekşe rengi. Sapçıklar tabanda geniş kirpikli. Ovaryum 15 mm üzerinde, çiçeklenme sonrası daha uzamış. Kapsül 20-30 mm, silindirik, uç kısım büzük değil. Tohumlar daire şeklinde, 0, 9-1 mm.listMaplistPiclist

Gözlemler


Legousia pentagoniaÇobanyıldızı / Pülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Serdar Ölez
Legousia pentagoniaKeskinli / Seben / Bolu
Mayıs 2023 ©Serdar Ölez
Legousia pentagoniaKır / Menemen / İzmir
Mayıs 2023 ©Serdar Ölez
Legousia pentagoniaKöseler / Ankara
Haziran 2020 ©Mustafa Gökmen
Legousia pentagoniaKıbrıs / Mamak / Ankara
Haziran 2016 ©Serdar Ölez
Legousia pentagoniaÜrkmez / Seterihisar  / İzmir
2017 ©Yurdanur Akyol v.d.
Legousia pentagoniaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Legousia türleri: L.falcata, L.hybrida, L.pentagonia, L.speculum-veneris
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)