floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Laetiporus sulphureus
 
Yenice / Karabük - Mayıs 2019 © Ahmet Demirtaş
Laetiporus sulphureusLaetiporus sulphureusLaetiporus sulphureus
Gözlem bildir
Kükürt mantarı
/ Laetiporus / Laetiporus sulphureus
map
Kiraz mantarı yaz ve sonbahar aylarında yayvan yapraklı ağaçlarda görülür. Üzerinde bu mantar görülen ağaçlar maalesef ölüme mahkumdurlar. Ağacın üstünde belirmeden önce mantarın miseli ağacın bütün gövdesini ele geçirmiş durumdadır. 
Canlı ve ölü geniş yapraklı ağaçların (sıklıkla meşe, kiraz, ahlat, kavak, söğüt, kayın...) odunsu dokularında görülen
parazitik
ve
saprobik
bir mantardır; ağacın tamamının veya bir bölümünün ölmesine neden olur; yerde kütük üzerinde görüldüklerinde muhtemelen bir süre önce konakçı ağacın yaşadığı varsayılabilir. Mantar, köklerde, ağaç tabanında veya gövdede, odunsu dokunun kahverengi kübik-prizmatik görümümde çürüyerek ayrışmasına neden olur. Enfeksiyondan sonra odun ilk önce sarımsı - kırmızımsı renk alır; daha sonra kırmızımsı kahverengi ve kırılgan hale gelir. Çürümenin son aşamalarında, ahşap parmaklar arasında toz gibi ovalanabilir.
Tek başına veya daha sıklıkla aynı doku üzerinde raf kümeleri şeklinde gelişir. Gelişim yaz ve sonbahar, nadiren kış ve ilkbaharda gerçekleşir.


Morfoloji


Genellikle raf şeklinde birkaç veya birçok ayrı mantardan oluşan, yayılışı 90 cm'ye ulaşan kümeler halinde gelişir; ancak bazen düşmüş bir kütüğün üstünde büyürken rozet formlu yapılar da oluşturabilir. Raf şeklinde gelişen her bir mantar şapkası genellikle 5–25 cm çap, 20 cm derinlik ve 3 cm kalınlığa kadar büyür; yarım daire biçimli veya düzensiz yelpaze şeklinde gelişir; yüzeyi az-çok dışbükey, pürüzsüz veya ince buruşuk kıvrımlı ve suetimsidir; taze olduğunda parlak sarı ile parlak turuncu renktedir, sonraları soluk sarımsı renk alır, uzun vadede neredeyse beyaz renge dönüşür; gençlikte kenarları genellikle parlak veya donuk sarı renktedir. Gözeneklerin bulunduğu alt yüzeyi parlak veya donuk sarı (veya nadiren beyaz) renktedir; herbir
gözenek
0.25-0.5 mm2 yüzey kaplar;
tüp
5 mm derinliğe kadar ulaşır; donuk sarımsı renkte solar.
Sap
bulunmaz. Eti gençken yumuşak ve sulu, daha sonraları sert ve sonunda tebeşirimsidir ve ufalanır; beyaz ve soluk sarı arası bir renktedir; dilimlendiğinde renk değiştirmez.
Spor
lar beyaz; 5.5–7 x 3.5–5 µm boyutlarda ve elipsoid formdadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Laetiporus sulphureusYenice / Karabük
Mayıs 2019 ©Ahmet Demirtaş
Kaynaklar
  1. Laetiporus sulphureus (MushroomExpert.Com). (n.d.). MushroomExpert.Com. https://www.mushroomexpert.com/laetiporus_sulphureus.html
  2. Laetiporus sulphureus. (2020, May 3). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved June 30, 2020, from https://en.wikipedia.org/wiki/Laetiporus_sulphureus
  3. Mushroom observer. (2018, April 5). Mushroom Observer: Activity Log. https://mushroomobserver.org/name/show_name/2792
  4. Kamar, N. (2016). Laetiporus sulphureus (BULL)murril mantarının analjezik aktivitesinin değerlendirilmesi [Master's thesis]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=Br_XTptK8CZ70f0JGX9xEjUf47MazGKKzfDLEqmB0y2vtM5FynYlqeeLu8xhu
  5. Akman, F. E. (2017). Meme kanseri hücreleri üzerine sarımsak (Allium sativum) ve mantar (Laetiporus sulphureus) ekstraktlarinin etkileri [Doctoral dissertation]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vbVkXe1KChYWNElr1MuLZoLyMrh7BaDFBeJqKqai8HjlMFFRez-PsyXnWiKW3drY
  6. Glenday, Craig (2009). Guinness World Records 2009. Random House. ISBN 978-0-553-59256-6
  7. Koçak, M., Aktaş, S., & Durmaz, F. (2019). Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill. ve Lyophyllum decastes (Fr.) Singer’in GC-FID İle Yağ Asit Kompozisyonlarının Belirlenmesi. DergiPark. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/900093
  8. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  9. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)