floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Kemulariella caucasica
 
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Kemulariella caucasicaKemulariella caucasicaKemulariella caucasicaKemulariella caucasicaKemulariella caucasica
Gözlem bildir
Kızanası
Asteraceae / Kemulariella / Kemulariella caucasica
mapmap
Kızanası (Kemulariella caucasica) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz alt bölgesinde doğal yayılış göstermektedir. 1700-2440 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar ve çayırlıklar, orman içi açıklıklarda veya orman gülü yakınlarında doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Kemulariella caucasica (Willd.) Tamamsch. şeklinde tanımlanır.

caucasica etimolojisi

Caucasica {Latince}: Kafkasyaya ait, Kafkaslardan gelen. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Willd. kısaltması bilim insanı Carl Ludwig Willdenow (1765-1812) için kullanılmıştır. Tamamsch. kısaltması bilim insanı Sophia G. Tamamschjan (1901-1981) için kullanılmıştır.

Morfoloji


30-75 cm boylanabilen, çok yıllık, odunsu köksaplı, otsu bir türdür. Gövdeler basit veya yukarıda yalancı şemsiye şeklinde dallanmış, tüysüz veya seyrek cılız tüylüdür. Yapraklar mızraksı veya yumurtamsı, 2-15 x 0.5-3.25 cm, keskin veya sivri uçlu, taban yuvarlağımsı veya kulaksı, sapsız, tüysüz veya her iki yüzü seyrek havlı, kenar belirgin şekilde testere dişli veya küçük dişli, genellikle inceden inceye kirpiklidir. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında; çiçek durumu yalancı şemsiye, 1-6 tepecik çiçek kurullu; involukrum 1-2.5 cm geniş; filariler 3 sıralı, şeritsi-mızraksı, sivri uçlu, 6-10 x 0.75-1 mm, seyrek ve az derecede salgılı tüylü; dilsi çiçekcikler 20-50, açık mor veya lavanta-mavi renkli, 13-17 x 1.25-3 mm; tüpsü çiçekcikler 5-8 mm uzunluktadır. Meyve sert kabuklu, ters mızraksı, 4 mm, seyrek havlı ve salgılı tüylü; pappus 2 sıralı, kahverengimsi-beyaz, 6-7 mm, dışta kalan tüyler halka şeklinde ve 1-2 mm uzunluktadır.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Kemulariella caucasicaŞavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Kemulariella türleri: K.caucasica, K.colchica, K.tahirelcii
Kaynaklar
  1. Davis, 1975, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:5 Page:120
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)