floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Ixiolirion tataricum
 
Yayladere / Bingöl - Mayıs 2015 © Serdar Ölez
Ixiolirion tataricumIxiolirion tataricumIxiolirion tataricumIxiolirion tataricumIxiolirion tataricumIxiolirion tataricumphotos
Gözlem bildir
Köpekotu
Ixioliriaceae / Ixiolirion / Ixiolirion tataricum
mapmapmapmapmapmapmap
Köpekotu (Ixiolirion tataricum) Köpekotugiller (Ixioliriaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Orta Kızılırmak, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 500-2500 m yükseklikler arasında; taşlık kalkerli yamaçlarda, mısır ve nadas tarlaları, üzüm bağları ve yol kenarlarında doğal olarak yetişirler.


Bilimsel olarak Ixiolirion tataricum (Pall.) Schult. & Schult.f. şeklinde tanımlanır.

Ixiolirion etimolojisi

Ixiolirion Yunancada `ökse` anlamına gelen ιξιά (ixia) kelimesi ile `zambak` anlamına gelen λείριων (leirion) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir; ökse kuş yakalamakta kullanılan yapışkan bir sıvıdır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Pall. kısaltması bilim insanı Peter(Pyotr) Simon von Pallas (1741-1811) için kullanılmıştır. Schult. kısaltması bilim insanı Josef August Schultes (1773-1831) için kullanılmıştır; Schultes Avusturyalı bir bitki bilimcidir. Schult.f. kısaltması bilim insanı Julius Hermann Schultes (1804-1840) için kullanılmıştır.

Morfoloji


10-40 cm arasında boylanabilen, soğanlı bir türdür. Soğanlar yumurta biçimli, 1.5-2.5 × 2 cm boyutlarda; gömlek kahverengi ve boylamasına çizgilidir. Dip yapraklar genellikle 3-8 tane ve şeritsidir. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek sapı tabanda 1-3 küçük yapraklı; brakte involukrumdan daha küçük ve zarsı; çiçek kurulu şemsiye formunda, 3-6 çiçekli, bazen ilave olarak dip yaprak koltuğundan kısa salkım dizilimli, 1-14 çiçekli; periant dilimler mavi veya menekşe rengi-mavi, ortaları hafif kabarık 3 koyu çizgili, 20-50 x 2.3-6.5 mm, dışta kalanlar daha uzun ve uç kısımları daha dar; sapçık eflatun, ipliksi ve tüysüz; başçık 1.5-5. 5 mm uzunlukta; boyuncuk başlangıçta erciklere eşit daha kısa, olgunlukta eşit veya daha uzuncadır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Ixiolirion tataricumBozağakaraderbent / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Ixiolirion tataricumBalpayam / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Ixiolirion tataricumYayladere / Bingöl
Mayıs 2015 ©Serdar Ölez
Ixiolirion tataricumPülümür / Tunceli
Haziran 2018 ©Metin Armağan
Ixiolirion tataricumPülümür / Tunceli
1980 ©Şinasi Yıldırımlı
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan I. tataricum taksonları: Ixiolirion tataricum var. tataricum
Türkiye´de doğal yayılan Ixiolirion türleri: I.tataricum
Kaynaklar
  1. Ixiolirion tataricum in flora of China @ efloras.org. (n.d.). eFloras.org Home. https://efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200028050
  2. Davis, P. H. (1984). Flora of Turkey and the east Aegean islands Vol:8. Edinburgh University Press.
  3. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  4. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  5. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  6. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)