floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Isatis tinctoria
 
Şampaşakaraderbendi / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Ahmet Demirtaş
Isatis tinctoriaIsatis tinctoriaIsatis tinctoria
Gözlem bildir
Çivitotu
Brassicaceae / Isatis / Isatis tinctoria
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Çivitotu (Isatis tinctoria) Turpgiller (Brassicaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı ve Doğu Karadeniz, Asıl Ege, İç Batı Anadolu, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Antalya, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir.

Bilimsel olarak Isatis tinctoria L. şeklinde tanımlanır.

Isatis etimolojisi

Isatis Eski Yunancada bir boya bitkisine (muhtemelen çivitotu) verilen isim olan ἰσάτις (isátis) kelimesinden türetilmiştir.

tinctoria etimolojisi

Tinctoria: Latincede `boyamak, boyamak için kullanılan` anlamına gelen tingo kelimesinden türetilmiştir; türün boya yapımında kullanılabildiğini işaret etmektedir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


İki yıllık veya kısaca çok yıllık otsu bir türdür. Gövde 40-90 cm boylanabilir;yüzeyler tüysüz veya tüylüdür; kesiti neredeyse daire şeklindenir; dar açılı (40°) dallarla seyrek birleşik salkımoluşturur. Yapraklar tüylü,havlı veya tüysüzdür; dip yapraklar tam kenarlı veya zayıfça dişlidir; orta gövde yaprakları dikdörtgenimsi veya dikdörtgenimsi-mızraksı formdadır ve dikey üçgenimsi-mızraksı kulakçık bulunur. Çiçekler 3-4 mm çaptadır ve çanak tüysüzdür. Meyveler 10-20 x 2-5 mm boyutlardadır ve sapa yaklaştıkça incelir veya dikdörtgenimsidir. Türkiye´de 3 farklı taksonu gözlenmiştir.

1. Meyve 15-20 x 4-5 mm boyutlardadır ve sapa yaklaştıkça incelir, uç kısım yuvarlağımsı veya çentiklidir, lokulus tüysüz veya kısa havlıdır... subsp. tinctoria

1. Meyve 10-15 x 2-4 mm boyutlardadır

2. Meyve 12-15 x 2.5-4 mm boyutlardadır ve sapa yaklaştıkça incelir, uç kısım yuvarlağımsı veya çentiklidir, genellikle boyluboyunca kısa havlı-kaba tüylüdür... subsp. tomentella

2. Meyve ~ 10 x2 , 5-3 mm boyutlarda ve hemen hemen dikdörtgenimsidir, uç kısım ve taban yuvarlağımsıdır, yüzeyler tüysüz veya kısa havlıdır... subsp. corymbosalistMaplistPiclist

Gözlemler


Isatis tinctoriaŞampaşakaraderbendi / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Ahmet Demirtaş
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan I. tinctoria taksonları: Isatis tinctoria subsp. corymbosa, Isatis tinctoria subsp. parchalensis, Isatis tinctoria subsp. tinctoria, Isatis tinctoria subsp. tomentella
Türkiye´de doğal yayılan Isatis türleri: I.aleppica, I.amani, I.arenaria, I.aucheri, I.bitlisica, I.brachycarpa, I.buschiana, I.callifera, I.candolleana, I.cappadocica, I.cochlearis, I.constricta, I.demiriziana, I.ermenekensis, I.floribunda, I.frigida, I.glauca, I.huber-morathii, I.kotschyana, I.kozlovskyi, I.lockmanniana, I.lusitanica, I.mardinensis, I.ornithorhynchus, I.pinnatiloba, I.spatella, I.spectabilis, I.subdidyma, I.takhtajanii, I.tinctoria, I.undulata
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)