floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Iris sintenisii
 
Yenice / Karabük - Mayıs 2019 © Ahmet Demirtaş
Iris sintenisiiIris sintenisiiIris sintenisiiIris sintenisiiIris sintenisii
Gözlem bildir
Çatal süsen
Iridaceae / Iris / Iris sintenisii
mapmapmapmapmap
Çatalsüsen (Iris sintenisii) Süsengiller (Iridaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Batı Karadeniz, İç Batı Anadolu alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 900-1350 m yükseklikler arasında; çalılıklar veya açık ağaçlık alanlardaki kuru çayırlıklarda; genellikle kalkerli topraklarda doğal gelişim gösterir.


Bilimsel olarak Iris sintenisii Janka şeklinde tanımlanır.

Iris etimolojisi

İris cins adı Yunancada `gökkuşağı tanrısı` anlamına gelen Ἶρις (iris) kelimesinden türetilmiştir; iris mitolojide diğer tanrılara haberci olarak hizmet ediyordu; iris ayrıca gözün renkli kısmına verilen isimdir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Janka kısaltması bilim insanı Victor von Janka (1837-1900) için kullanılmıştır.

Morfoloji


8-25 cm boylanabilen, narin görünümlü, rizomlu bir türdür. Gövde kahverengi lifli yaprak kalıntılarıyla sarılıdır. Yapraklar 0.3-0.5 cm genişlikte ve hemen hemen şeritsi formdadır, boyu çiçek sapına eşit veya hafifçe uzundur, oldukça sert dokulu ve sık damarlıdır. Çiçeklenme sıklıkla Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşir; çiçek gövdesi (sapı) dallanmaz, sıklıkla uç kısımlara doğru hafifçe zigzaglı boğumları vardır; çiçekler sap 1-2 adet ve terminaldir; brakte ve brakteol 3.5-6 cm uzunluktadır; çiçekler menekşe-mavi renklidir; dış tepaller beyazımsı zemin üzerine belirgin şekilde damarlı, 3.8-4.5 cm boyutlarda, yumurtamsı-eliptik formdadır, aya 1.3-1.4 x 0.9-1.3 cm boyutlardadır ve 2.5-3 x 0.3-0.5 cm boyutlardaki dip kısma daralmıştır; iç tepaller ters mızraksı formda ve 3-4 x 0.4-0.5 cm boyutlardadır; boyuncuk dalı 2.6-2.8 boydadır; ovaryumun 1-2 cm´lik uç kısmı dardır ve tüp içerisine giren kısımlar birdenbire genişler. Kapsül meyve dikdörtgenimsi formda, 1.5 x1 cm boyutlarda, narin gagası 2 cm´ye kadar uzundur.listMaplistPiclist

Gözlemler


Iris sintenisiiÜniversite / Karabük
Mayıs 2024 ©Serdar Ölez
Iris sintenisiiYenice / Karabük
Mayıs 2019 ©Ahmet Demirtaş
Iris sintenisiiUlus / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Iris sintenisiiKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Iris sintenisiiKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan I. sintenisii taksonları: Iris sintenisii subsp. sintenisii
Türkiye´de doğal yayılan Iris türleri: I.albicans, I.aphylla, I.aschersonii, I.atropatana, I.aucheri, I.bakeriana, I.barnumiae, I.caucasica, I.danfordiae, I.elegantissima, I.farashae, I.foetidissima, I.galatica, I.gatesii, I.histrio, I.histrioides, I.junonia, I.kerneriana, I.kirkwoodiae, I.lazica, I.lycotis, I.masia, I.nectarifera, I.nezahatiae, I.orientalis, I.pamphylica, I.paradoxa, I.persica, I.peshmeniana, I.pseudacorus, I.pseudocaucasica, I.pumila, I.purpureobractea, I.reticulata, I.sari, I.schachtii, I.sibirica, I.sintenisii, I.sophenensis, I.sprengeri, I.spuria, I.stenophylla, I.suaveolens, I.taochia, I.tuberosa, I.unguicularis, I.urmiensis, I.xanthospuria, I.zagrica
Kaynaklar
  1. Davis, P. H., Cullen, J., & Coode, M. J. (1988). Flora of Turkey and the east Aegean islands. Edinburgh University Press.
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)