floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Grammosciadium platycarpum
 
Pülümür / Tunceli - Haziran 2023 © Ahmet Demirtaş
Grammosciadium platycarpumGrammosciadium platycarpumGrammosciadium platycarpum
Gözlem bildir
Yassıkami
Apiaceae / Grammosciadium / Grammosciadium platycarpum
mapmapmapmapmapmapmap
Yassıkami (Grammosciadium platycarpum) Maydanozgiller (Apiaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1500-2200 m yükseltiler arasında; tortulu şist yamaçlar, taşlık volkanik yamaçlar ve çayırlıklarda gözlemlenebilirler.

Bilimsel olarak Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn. şeklinde tanımlanır. Kısaltmalar arasında yer alan & işareti, bu bilim insanlarının bitki hakkındaki makaleyi birlikte yayınladılarını belirtir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Boiss. kısaltması bilim insanı Pierre Edmond Boissier (1810-1885) için kullanılmıştır; Boissier İsviçreli botanikçi, kâşif ve matematikçidir; Türkiye´den ve birçok başka ülkeden ve bölgeden bitki örnekleri toplamıştır; çok sayıda bitki cinsini ilk defa Boissier tanımlamıştır. Hausskn. kısaltması bilim insanı Heinrich Carl Haussknecht (1838-1903) için kullanılmıştır.

Morfoloji


5-40 cm boylanabilen, dallanmış, sağlam, az çok yayılı, tüysüz veya kısaca az pürüzlü ve belirgin köşeli gövdeli, çok yıllık otsu bir türdür. Dip yapraklar dar yumurtamsı-dikdörtgenimsi, (2-) 5-15 x 1-1.5 cm boyutlarda ve 1-2 tüysü birleşik formdadır; yaprakçık bölmesi derin parçalara ayrılmış, en uçtaki dilimler şeritsi ve 1-5 mm´dir. Üst yapraklar daha geniş, dilimler 11 mm´ye kadar boydadır. Işınlar 9-17 tane, eşit boyda değil, yayılı ve 1.5-7 cm uzunluktadır. Brakteler 5-7 tane, derin tüysü parçalı, 1-2 cm´dir. Brakteol 3-5 tane, şeritsi veya derin tüysü parçalı, ± 4-8 mm uzunluktadır. Çiçek sapı biraz yayılı ve 1-5 mm uzunluktadır. Çanak yapraklar ± üçgen biçimlidir. Üreyimli ikincil ışınlar 3-12 meyvelidir. Meyve şeritsi-dikdörtgenimsi, 10-25 x 2-3.5 mm boyutlarda; kanat ~ 0.5 mm ve başlangıçta fark edilmesi zordur. Boyuncuk 0.5-2 mm´dir.listMaplistPiclist

Gözlemler


Grammosciadium platycarpumPülümür / Tunceli
Haziran 2023 ©Ahmet Demirtaş
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Grammosciadium türleri: G.confertum, G.cornutum, G.daucoides, G.macrodon, G.platycarpum, G.pterocarpum
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)