floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Geum rivale
 
Karaşar / Beypazarı / Ankara - Haziran 2019 © Serdar Ölez
Geum rivaleGeum rivaleGeum rivaleGeum rivaleGeum rivaleGeum rivalephotos
Gözlem bildir
Mubarekotu
Rosaceae / Geum / Geum rivale
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Mübarekotu (Geum rivale) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1250 ile 3000 m yükseklikler arasında; nemli çayırlıklar ve dere boylarında doğal gelişim gösterirler.

Bilimsel olarak Geum rivale L. şeklinde tanımlanır.

Geum etimolojisi

Geum cins adı Yunancada `hoş bir koku vermek` anlamına gelen geno kelimesinden türetilmiştir; Geum bitkilerinin kökleri ezildiğinde karanfil gibi kokar.

rivale etimolojisi

Rivale Latincede `dere, çay, ırmak` anlamına gelen rivus kelimesinden türetilmiştir; sıklıkla türün yaşadığı habitata dikkat çekmek için kullanılır. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


20-60 cm boylanabilen, çok yıllık otsu bir türdür. Dip yapraklar tüysü yaprak, 10-35 cm, 3-8 çift düzensiz yaprakçıklı; terminal parçacık 2-7 cm, yumurtamsı-böbreğimsi, kenarlar testere dişli, loblu; yanal parçacıklar daha küçüktür. Sap yaprakları genellikle 3 parçalıdır. Çiçeklenme Mayıs-Temmuz ayları arasında; çiçek kurulu talkım, 2-6 çiçekli; çiçekler sarkık; çanak kahverengimsi-eflatun; dışçanak dilimleri şeritsi, 4-6 mm; çanak yapraklar ~ 10 mm; taç yapraklar pembemsi-krem rengi, küt uçlu veya çentikli, 9-14 mm uzunluktadır ve uzun kabzalıdır. Meyve sert kabuklu, ~4 mm, çiçek başına 100´den fazla; uzantı (rostrum) 8-9 mm, tüylü; karpofor 5-10 mm uzunluktadır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Geum rivaleYavuztaş / Yayladere / Bingöl
Temmuz 2016 ©Serdar Ölez
Geum rivaleSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Geum rivaleKaraşar / Beypazarı / Ankara
Haziran 2019 ©Serdar Ölez
Geum rivaleAşağıbeyçayır / Pınarbaşı / Kayseri
2002 ©Ayşe Mine Özkan v.d.
Geum rivalePülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Geum türleri: G.aleppicum, G.coccineum, G.heterocarpum, G.latilobum, G.rivale, G.urbanum
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)