floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Galerina marginata
 
Daday / Kastamonu - Ekim 2016 © Mustafa Gökmen
Galerina marginataGalerina marginataGalerina marginataGalerina marginata
Gözlem bildir
Ölümcül galerina
/ Galerina / Galerina marginata
map
Kırılıp düşmüş dallar, devrilmiş ağaçlar veya kesik kütükler gibi odunsu dokular üzerinde kümeler halinde gelişen ölümcül derecede zehirli bir mantar türüdür. Şapka nispeten küçük, kahverengi-sarımsı kahverengi renkte, taze iken nemlidir. Nemli bölgelerde yıl boyunca görülür, diğer yerlerde ilkbahar ve sonbaharda görülür.
Kırılıp düşmüş dallar, devrilmiş ağaçlar veya kesik kütükler gibi odunsu dokular üzerinde sıklıkla kümeler halinde gelişir. Tel tel beyaz çürümeye neden olur.En çok ilkbahar ve sonbaharda sık görülür, ancak yıl boyunca bulunur.


Morfoloji


Şapka 1.5-5 cm (nadiren 8 cm'ye kadar); ilk önce kubbemsi, sonraları geniş kubbemsi veya neredeyse düz hale gelir veya bazen hafif çan şeklinde gelişir. Taze veya ıslak olduğunda yapış yapış/sıvışık, sonraları yapışkan ve kuru; pürüzsüz; önceleri bal rengi - turuncumsu, sonraları tarçınımsı kahverengi - turuncuya dönüşür; kurudukça genellikle belirgin şekilde solar ve iki tonlu bir görünüm alır. Kenarlarında çok gençken bazen beyazımsı mantar kılıfı kalıntıları bulunabilir, olgunlukta genellikle çıplak ve ince hatlıdır.
Lameller sapa genişçe bağlı veya bağlandığı noktada aşağı doğru kıvrıktır; yakın veya orta yakın aralıklıdır; kısa lameller sıkça görülmektedir. Başlangıçta sarımsı, kısmi olarak beyazımsı mantar kılıfı kalıntılarıyla örtülü, sporlar olgunlaştıkça paslı kahverengi veya kahverengimsidir; olgun lamellerde bozulma olmamakla beraber bazen benekli görünüm alır.
Sap 2-7.5 cm uzunluğunda; 3-8 mm çapta; boyluboyunca az çok homojen; kuru; pürüzsüz veya taze iken beyazımsı fibrillerle benekli; genellikle ince, beyazımsı - paslı kahverengi, çökük, yüzük izli, ancak bazen sadece belli belirsiz halka izli veya mantar zarfı kalıntıları/izi olmadan; beyazımsı ila kahverengimsi renktedir ve tabandan yukarı doğru koyu kahverengiden kırmızımsı kahverengiye dönüşür. Miselyumlar beyazdır.
Etli kısımlar narin, sarımsı - ıslak kahverengimsi renktedir; dilimlendiğinde değişiklik göstermez.
Sporlar 7-11 x 4-6 µm; elipsoid, yayvan yuvarlak hatlı; siğilli yüzey dokulu ve paslı kahverenktedir.

listMaplistPiclist

Gözlemler


Galerina marginataDaday / Kastamonu
Kasım 2016 ©Mustafa Gökmen
Galerina marginataDaday / Kastamonu
Ekim 2016 ©Mustafa Gökmen
Kaynaklar
  1. 'Galerina marginata', Mushroom Expert, Erişim Tarihi Nisan 12, 2020 (https://www.mushroomexpert.com/galerina_marginata.html
  2. 'Galerina marginata', Mycobank, Erişim Tarihi Nisan 12, 2020 (http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=11191&Fields=All)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)