floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Fragaria vesca
 
Şavşat / Artvin - Temmuz 2019 © Mustafa Gökmen
Fragaria vescaFragaria vescaFragaria vescaFragaria vescaFragaria vescaFragaria vescaphotos
Gözlem bildir
Dağ Çileği
Rosaceae / Fragaria / Fragaria vesca
mapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmapmap
Dağçileği (Fragaria vesca) Gülgiller (Rosaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Istranca, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu, Orta Kızılırmak, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Murat-Van, Adana alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 200-2450 m yüksekliklerde; özellikle orman içi nemli alanlarda yayılış gösterir.

Türkçe literatürde genellikle Dağçileği olarak adlandırılsa da, bazı yörelerde hanifta veya yaban çileği olarak bilinir. Bilimsel olarak Fragaria vesca L. şeklinde tanımlanır.

Fragaria etimolojisi

Fragaria Latincede `çilek` anlamına gelen fraga kelimesinden türetilmiştir.

vesca etimolojisi

Vesca Latincede `küçük, zayıf , çelimsiz` anlamına gelen vescus kelimesinden türetilmiştir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur.

Morfoloji


30-40 cm kadar boylanabilen, sürünücü gövdeli, çok yıllık otsu bir bitkidir. Taban yaprakları rozetsi, üç yaprakçıklı; yaprakçıklar 1-6 cm, yumurtamsı , ters yumurtamsı veya eşkenar dörtgen biçimli, testere dişli, altta kır tüylü, üstte seyrek tüylüdür. Çiçeklenme Nisan-Haziran ayları arasında; çiçek sapı yapraksız, 10-30 cm, genellikle yapraklardan uzunca; çiçek kurulu 2-7 çiçekli; çiçekler 12-18 mm çapta, genellikle erdişi ; çanak yapraklar 3-4 mm, mızraksı ve ince uçlu, taç yapraklar beyaz, 4-5 mm, ters yumurtamsı veya yuvarlağımsı; çiçek tablası kırmızı, tüysüz (çıplak), meyve zamanı en çok ~ 1 cm`dir. Meyve sert kabuklu, çiçek tablası üzerinde düzenli yayılı ve çıkıntılıdır.


listMaplistPiclist

Gözlemler


Fragaria vescaKaraşar / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Fragaria vescaKaracaören / Beypazarı / Ankara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Fragaria vescaBolu
Temmuz 2020 ©Mustafa Gökmen
Fragaria vescaAnkara
Mayıs 2020 ©Mustafa Gökmen
Fragaria vescaŞavşat / Artvin
Temmuz 2019 ©Mustafa Gökmen
Fragaria vescaGürün / Sivas
Ekim 2018 ©Selvinaz Gülçin Bozkurt vd.
Fragaria vescaAnkara
Aralık 2015 ©İsmail Eker vd.
Fragaria vescaArıt / Bartın
Aralık 2018 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Fragaria vescaKüre / Kastamonu
Ekim 2022 ©Bilge Tunçkol ve ark.
Fragaria vescaKavaklı / Yenice / Karabük
Aralık 2019 ©Ahmet Aytekin ve ark.
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Fragaria türleri: F.vesca, F.viridis
Kaynaklar
  1. Davis, 1972, Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol:4 Page 69
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)