floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Erigeron caucasicus
 
Kırklar / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Mustafa Gökmen
Erigeron caucasicusErigeron caucasicusErigeron caucasicusErigeron caucasicus
Gözlem bildir
Kafşifaotu
Asteraceae / Erigeron / Erigeron caucasicus
mapmapmapmapmapmapmapmap
Kafşifaotu (Erigeron caucasicus) Papatyagiller (Asteraceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Batı ve Doğu Karadeniz, Yukarı Kızılırmak, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 1620-4385 m yükseklikler arasında; taşlık yamaçlar ve döküntü alanlarda gözlenirler. 

Erigeron caucasicus Türkçede Kafşifaotu olarak adlandırılır. Bilimsel olarak Erigeron caucasicus Steven şeklinde tanımlanır.

Erigeron etimolojisi

Erigeron cins adı Yunancada `erken´ anlamına gelen eri- önelki ile, `yaşlı adam´ anlamına gelen geron kelimesinin birleşiminden türetilmiştir, `ilkbaharda yaşlı adam´ anlamına gelir; birçok türün erken çiçek açmasına ve meyve vermesine ve kabarık, beyaz tohum başlarına atıfta bulunur.

Steven etimolojisi

Bilimsel adlandırmada kullanılan Steven ismi türün ilk kez Christian von Steven (1781-1863) tarafından yayınlandığını belirtir; Steven Fin asıllı Rus bir botanikçi ve böcekbilimcidir. Tür epiteti ardına yazılan kısaltmalar türü yayınlayan bilim insanlarını belirtir. Steven kısaltması bilim insanı Christian von Steven (1781-1863) için kullanılmıştır; Steven Fin asıllı Rus bir botanikçi ve böcek bilimcidir.

Morfoloji


5-35 cm boylanabilen, çok yıllık bir türdür. Seyrek veya yoğun cılız tüylüdür, tüy örtüsü bazen salgılı tüylü tüylerle karışıktır. Gövdeler basit veya üst kısımlarda dallanmıştır. Dip yapraklar ters mızraksı veya ispatula biçimli ve 2-15 x 0.5-1.5 cm boyutlardadır; keskin veya küt uçludur; incelerek tabanda neredeyse sap durumuna indirgenir; tam kenarlıdır. Sap yaprakları mızraksı veya yumurtamsı formda ve 1-7 x 0.3-1.5 cm boyutlardadır; tabanda daralmış veya yuvarlağımsıdır ve neredeyse sapı kavrar durumdadır. Çiçeklenme Haziran-Ağustos ayları arasında gerçekleşir. Kapitulum tekil veya gevşek yalancı şemsiye kurullarda birkaçı biraradadır. İnvolukrum 1.75-2.25 cm genişlikte, yeşil veya eflatunumsu renkte, seyrek veya yoğun cılız tüylü, bazen salgılı tüylüdür; filariler şeritsi-mızraksı formda, 6-10 x0.75 mm boyutlarda ve sivri uçludur. Dilsi çiçekler 70-200 adet arasında, 5-15 x 0.4-1.5 mm boyutlarda ve açık mor-pembe veya beyaz renktedir. Disk çiçekleri 3.5-5 mm uzunluktadır. Sert kabuklu meyveler 2.5-3 mm boyda ve yüzeyi havlıdır. Papus kahverengimsi ve 3.5-5 mm uzunluktadır. Türkiye´de iki alttürü bulunmaktadır:
E. caucasicus subsp. caucasicus: Dilsi çiçekçikler 5-6 x 0.4-0.5 mm boyutlarda ve genellikle içe dönüktür (kalkık); kapitulum genellikle birkaç adettir; sap yaprakları genellikle yumurtamsı formdadır.
E.caucasicus subsp. venustus: Dilsi çiçekçikler 8-15 x 1-1.5 mm boyutlarda ve genellikle yassıdır; kapitulum sıklıkla tekildir; sap yaprakları genellikle mızraksıdır.listMaplistPiclist

Gözlemler


Erigeron caucasicusKırklar / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Mustafa Gökmen
Erigeron caucasicusPülümür / Tunceli
1980 ©Şinasi Yıldırımlı
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan E. caucasicus taksonları: Erigeron caucasicus subsp. caucasicus, Erigeron caucasicus subsp. venustus
Türkiye´de doğal yayılan Erigeron türleri: E.acris, E.amorphoglossus, E.annuus, E.atticus, E.caucasicus, E.cilicicus, E.daenensis, E.nigromontanus, E.olympicus, E.pulchellus, E.uniflorus, E.zederbaueri
Kaynaklar
  1. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  2. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  3. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  4. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)