floranatolica
 
Ara Üye girişi DDbtn
-
Eremogone gypsophiloides
 
Sarıgül / Pülümür / Tunceli - Haziran 2022 © Serdar Ölez
Eremogone gypsophiloidesEremogone gypsophiloidesEremogone gypsophiloides
Gözlem bildir
Çövenkumotu
Caryophyllaceae / Eremogone / Eremogone gypsophiloides
mapmapmapmapmapmapmap
Çövenkumotu (Eremogone gypsophiloides) Karanfilgiller (Caryophyllaceae) ailesinden bir türdür. Türkiye'de Doğu Karadeniz, Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari, Dicle alt bölgelerinde doğal yayılış göstermektedir. 600-1400 m yükseklikler arasında;  kuru tepeler, kireçlik kayalıklarda gözlenenir.

Bilimsel olarak Eremogone gypsophiloides (L.) Fenzl şeklinde tanımlanır. Parantez içerisindeki kısaltmalar bu taksonu ilk yayınlayan kişiyi/kişileri, parantez dışındakiler ise ilk yayın ardından bu taksona revizyon yapan kişi/kişileri belirtir. L. kısaltması bilim insanı Carl Linnaeus (1707-1778) için kullanılmıştır; Linnaeus modern taksonominin babası, İsveçli bir botanikçi, doktor ve zoologdur. Fenzl kısaltması bilim insanı Eduard Fenzl (1808-1879) için kullanılmıştır.

Morfoloji


25-50 cm boylanabilen, kümeler halinde gelişen, çok yıllık bir türdür. Gövde altta tüysüz, üstte ince ve kısa salgılı tüylerle kaplıdır. Taban yaprakları genellikle şeritsi formda ve sert kıllıdır. Gövde yaprakları karşılıklı, serbest veya 2 mm´den kısa alanda kaynaşmıştır. Çiçeklenme Haziran ayında gerçekleşir; çok çiçekli talkım kurullar oluşturur; çiçek sapı 5-15 mm uzunluktadır. Çanak yapraklar 2.5-4.5 mm uzunlukta, tüysüz veya salgılı tüylü-havlıdır. Ercikli bezeler 5 adettir ve küçük flaplar şeklindedir. Kapsül meyve çanaktan daha uzundur.


Türkiye´de iki varyetesi tespit edilmiştir:
E. gypsophiloides var. gypsophiloides: Çiçek kümesi sapı, çiçek sapı ve çanak yapraklar salgılı tüylü-havlıdır.
E. gypsophiloides var. glabra: Çiçek kümesi sapı, çiçek sapı ve çanak yapraklar tüysüzdür.listMaplistPiclist

Gözlemler


Eremogone gypsophiloidesSarıgül / Pülümür / Tunceli
Haziran 2022 ©Serdar Ölez
Eremogone gypsophiloidesPülümür / Tunceli
Mayıs 2020 ©Metin Armağan
Benzer taxonlar
Türkiye´de doğal yayılan Eremogone türleri: E.acerosa, E.acutisepala, E.ali-gulii, E.angustisepala, E.armeniaca, E.blepharophylla, E.cucubaloides, E.davisii, E.dianthoides, E.drypidea, E.gypsophiloides, E.isaurica, E.ledebouriana, E.lychnidea, E.macrantha, E.pseudacantholimon, E.scariosa, E.szowitsii
Kaynaklar
  1. Davis,P.H., Cullen,J., & Coode,M.J. (1962-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Edinburgh University Press (Kısım çevirisi: Ölez S., 2023)
  2. NGBB (2022). Bizim Bitkiler. https://bizimbitkiler.org.tr. Erişim tarihi 5Ağu2022 (Türkiye bitkileri listesi, yayılış bilgileri ve Türkçe adları)
  3. Kırsal Çevre (Sürekli). Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. http://www.kirsalcevre.org.tr (Gönüllülerin bölgesel gözlemleri ile yayılış bilgilerinin güncellenmesi)
  4. Lindon, Heather, Gardiner, Lauren, Vorontsova, Maria, & Brady, Abigail. (2020). Gendered Author List International Plant Names Index 2020 (Version 2) [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.3911077 (Tür epitetlerinde kullanılan bilim insanlarının isim kısaltmaları)
  5. IUCN (2022). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2022-1. (Türkiye´deki tehlike altında bulunan türler listesi)